Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Jedná sa o neinvazívne, bezbolestné  vyšetrenie v ambulancii kožného lekára. Spočíva v celotelovom prehliadnutí znamienok špeciálnou lupou, takzvaným dermatoskopom.
Podstatou vyšetrenia je edukácia o ochrane pred slnečným žiarením, včasné zachytenie dysplastických zmien znamienok a v neposlednom rade i priame zainteresovanie pacienta do problematiky self - monitoringu vlastných névov. Vyšetrenie je  vhodné absolvovať na neskorú jeseň a počas zimy (to znamená v chladných mesiacoch).

Vo všeobecnosti je urgentné kožné vyšetrenie znamienok potrebné  v následujúcich prípadoch:
zmena pravidelnosti tvaru, náhle zväčšenie  névu, zmena farby (stmavnutie či naopak výbled), vystúpenie znamienka z úrovne kože nad jej povrch,  zápal v okolí znamienka, mokvanie,
krvácanie z névu či subjektívne pociťované svrbenie, pálenie a bolestivosť znamienka.  Všetky tieto zmeny môžu znamenať potenciálne riziko a sú dôvodom na urýchlené vyhľadanie odbornej pomoci.

Pokiaľ dermatológ  označí na Vašej koži znamienko, ktoré je potrebné chirurgicky odstrániť, vypíše Vám výmenný lístok na chirurgickú ambulanciu. Vrámci jedného termínu u chirurga je odporúčané odstránenie maximálne troch znamienok. Ak  Vám kožný lekár doporučí  k
chirurgickému výberu znamienok viac, je potrebné  absolvovať ich výber postupne na viacerých  termínoch.

Chirurgické odstránenie znamienka prebieha ambulantne, po objednaní sa na konkrétny termín na základe odporučenia dermatológa. Okrem podrobnej správy od kožného lekára je vhodné zhotoviť si i fotodokumentáciu znamienka určeného na chirurgickú excíziu. Tým sa
minimalizuje riziko odstránenia nesprávneho znamienka ako aj identifikácie névu.

Samotný chirurgický zákrok prebieha v lokálnej anestézii a trvá pri excízii jedného znamienka približne 15-20 minút. Opatrnosť je potrebná u pacientov užívajúcich lieky spôsobujúce riedenie krvi. V týchto prípadoch hrozí riziko zvýšeného krvácania  z operačnej rany. O preventívnom dočasnom vysadení či prenastavení na iné než tabletkové formy antikoagulancií rozhoduje Váš praktický lekár či hematológ. Takisto je nutné hlásiť chirurgovi alergiu na lokálne anestetiká.

Pacient počas zákroku eviduje len mechanické pnutie, po odoznení účinkov miestneho znecitlivenia môže byť pociťovaná mierna bolestivosť či svrbenie  rany.
Chirurgicky excidovaný névus je v špeciálnom fixačnom roztoku odoslaný na histopatologické vyšetrenie. Obvykle pri kontrolnom chirurgickom vyšetrení spojenom s výberom stehov je k dispozícii už i výsledok histologického vyšetrenia. O jeho závere Vás bude informovať chirurg,
vhodné je zhotoviť si jeho kópiu a s ňou absolvovať i kontrolné dermatologické vyšetrenie.

Zmyslom celotelového dermatoskopického vyšetrenia znamienok je aktívne vyhľadávanie dysplastických znamienok i rakoviny kože, ich skorý záchyt a následná liečba. Pacientmi označované "podozrivé" znamienka v skutočnosti často zdravotným problémom nie sú. Ten predstavujú veľakrát névy, ktoré ste z možného maligného zvratu neupodozrievali.
Dôležité je uvedomiť si, že len včas diagnostikované  nádory kože sú v ich počiatočných štádiach dobre liečebne ovplyvniteľné.

Dermatoskopické vyšetrenie by rozhodne mali absovovať ľudia, v ktorých rodine sa vyskytol maligný melanóm, ďalej ľudia so svetlým typom kože (fototyp 1 - 2) a dlhodobo exponovaní slnečnému žiareniu vrámci vykonávania profesie.

V dobe neustále sa zväčšujúcej ozónovej diery a s ňou súvisiacim zvýšeným prienikom UVA i UVB spekra ultrafialového žiarenia na zemský povrch je namieste zvýšená opatrnosť. Vždy je lepšie prísť sa pri akejkoľvek neistote ohľadom znamienok poradiť s odborníkom ako čokoľvek zbytočne zanedbať.

Starostlivosť o svoje zdravie znamená aktívny prístup v podobe preventívnych vyšetrení.  S kožou chodíme  do slova a do písmena na trh denodenne. 20 minút nášho času raz ročne si rozhodne zaslúži...

Viac
Prvý skiagraf DIRA na Slovensku

Dňa 31. 07. 2009 na rádiologickom pracovisku v Bratislave - Rača v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6 bol spustený do prevádzky nový skiagrafický systém DIRA (Digital X-ray systems). Je to moderný skiagrafický komplet vhodný pre všetky rutinné i špeciálne skiagra­fické vyšetrenia od nemeckého výrobcu Roesys Medizintechnik GmbH.

VÝHODY SYSTÉMU DIRA

  1. vertikálny posun elevačného stola umožňuje ľahkú manipuláciu s pacientom - pacient na vozíku sa sám jednoduchým pohybom presúva na stôl - nie je problémom presun pacientov imobilných alebo s obmedzenou hybnosťou,
  2. nosnosť elevačného stola ako aj technické parametre systému umožňujú vyšetrovanie aj obéznych pacientov do hmotnosti 200 kg,
  3. integrovaný statív rentgenky umožňuje snímkovanie vo veľkom rozsahu ohniskovej vzdialenosti, bočné snímkovanie a snímkovanie mimo elevačný stôl, čím sa obmedzí polohovanie pacienta – ocenia to hlavne imobilní alebo málo pohybliví pacienti, pacienti s bolesťami pri pohyboch a obézni,
  4. systém je možné v druhom kroku digitalizovať.

 

 

Viac
Kolorektálny karcinóm

Rakovina hrubého čreva a konečníka / kolorektálny karcinóm / je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v civilizovanom svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje. Podľa štatistických údajov za posledných 30 rokov sa počet osôb s týmto ochorením zdvojnásobil. Spolu s Českou republikou sa pohybujeme medzi prvými piatimi krajinami sveta, kde má ochorenie najvyššiu incidenciu aj mortalitu. V roku 2000 predstavoval kolorektálny karcinóm na Slovensku u mužov 14.8 % a u žien 11.7 %.

Viac
Stres

Čo je to stres?
Kedy môžeme hovoriť o strese, kedy len o nadmernom zaťažení?
Prečo v tej istej stresovej situácii reagujeme rôzne?
Ako je to s toleranciou stresu? 

Viac
Osteoporóza

Osteoporóza bola známe a závažné ochorenie už v minulosti, avšak predlžovanie ľudského veku, neadekvátna životospráva a diéta ako aj ďaľšie civilizačné faktory spôsobujú prudký vzostup jej výskytu. Na celom svete sa venuje tejto problematike intenzívna pozornosť a vykonávajú sa opatrenia zamerané najmä na prevenciu. Následky osteoporózy – zlomeniny - dramaticky zhoršujú kvalitu života ľuďom, ktorí sa dožívajú vyššieho veku.

Viac
Lokálna hormonálna substitučná liečba

Hormonálna substitučná liečba predstavuje príčinnú liečbu všetkých stavov spojených s nedostatkom estrogénov. Nedostatok týchto hormónov sa prejavuje postupne vo všetkých tkanivách ženského organizmu. Klimaktérium - prechod je obdobie postupného vyhasínania hormonálnej funkcie vaječníkov. Toto obdobie môžeme rozdeliť na perimenopauzu, ktorá je charakteristická nepravidelným krvácaním a končí 1 rok po poslednej menštruácii a odvtedy začínajúcou postmenopauzou, ktoré plynule prechádza do obdobia sénia.

Viac

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.