Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Jedná sa o neinvazívne, bezbolestné  vyšetrenie v ambulancii kožného lekára. Spočíva v celotelovom prehliadnutí znamienok špeciálnou lupou, takzvaným dermatoskopom.
Podstatou vyšetrenia je edukácia o ochrane pred slnečným žiarením, včasné zachytenie dysplastických zmien znamienok a v neposlednom rade i priame zainteresovanie pacienta do problematiky self - monitoringu vlastných névov. Vyšetrenie je  vhodné absolvovať na neskorú jeseň a počas zimy (to znamená v chladných mesiacoch).

Vo všeobecnosti je urgentné kožné vyšetrenie znamienok potrebné  v následujúcich prípadoch:
zmena pravidelnosti tvaru, náhle zväčšenie  névu, zmena farby (stmavnutie či naopak výbled), vystúpenie znamienka z úrovne kože nad jej povrch,  zápal v okolí znamienka, mokvanie,
krvácanie z névu či subjektívne pociťované svrbenie, pálenie a bolestivosť znamienka.  Všetky tieto zmeny môžu znamenať potenciálne riziko a sú dôvodom na urýchlené vyhľadanie odbornej pomoci.

Pokiaľ dermatológ  označí na Vašej koži znamienko, ktoré je potrebné chirurgicky odstrániť, vypíše Vám výmenný lístok na chirurgickú ambulanciu. Vrámci jedného termínu u chirurga je odporúčané odstránenie maximálne troch znamienok. Ak  Vám kožný lekár doporučí  k
chirurgickému výberu znamienok viac, je potrebné  absolvovať ich výber postupne na viacerých  termínoch.

Chirurgické odstránenie znamienka prebieha ambulantne, po objednaní sa na konkrétny termín na základe odporučenia dermatológa. Okrem podrobnej správy od kožného lekára je vhodné zhotoviť si i fotodokumentáciu znamienka určeného na chirurgickú excíziu. Tým sa
minimalizuje riziko odstránenia nesprávneho znamienka ako aj identifikácie névu.

Samotný chirurgický zákrok prebieha v lokálnej anestézii a trvá pri excízii jedného znamienka približne 15-20 minút. Opatrnosť je potrebná u pacientov užívajúcich lieky spôsobujúce riedenie krvi. V týchto prípadoch hrozí riziko zvýšeného krvácania  z operačnej rany. O preventívnom dočasnom vysadení či prenastavení na iné než tabletkové formy antikoagulancií rozhoduje Váš praktický lekár či hematológ. Takisto je nutné hlásiť chirurgovi alergiu na lokálne anestetiká.

Pacient počas zákroku eviduje len mechanické pnutie, po odoznení účinkov miestneho znecitlivenia môže byť pociťovaná mierna bolestivosť či svrbenie  rany.
Chirurgicky excidovaný névus je v špeciálnom fixačnom roztoku odoslaný na histopatologické vyšetrenie. Obvykle pri kontrolnom chirurgickom vyšetrení spojenom s výberom stehov je k dispozícii už i výsledok histologického vyšetrenia. O jeho závere Vás bude informovať chirurg,
vhodné je zhotoviť si jeho kópiu a s ňou absolvovať i kontrolné dermatologické vyšetrenie.

Zmyslom celotelového dermatoskopického vyšetrenia znamienok je aktívne vyhľadávanie dysplastických znamienok i rakoviny kože, ich skorý záchyt a následná liečba. Pacientmi označované "podozrivé" znamienka v skutočnosti často zdravotným problémom nie sú. Ten predstavujú veľakrát névy, ktoré ste z možného maligného zvratu neupodozrievali.
Dôležité je uvedomiť si, že len včas diagnostikované  nádory kože sú v ich počiatočných štádiach dobre liečebne ovplyvniteľné.

Dermatoskopické vyšetrenie by rozhodne mali absovovať ľudia, v ktorých rodine sa vyskytol maligný melanóm, ďalej ľudia so svetlým typom kože (fototyp 1 - 2) a dlhodobo exponovaní slnečnému žiareniu vrámci vykonávania profesie.

V dobe neustále sa zväčšujúcej ozónovej diery a s ňou súvisiacim zvýšeným prienikom UVA i UVB spekra ultrafialového žiarenia na zemský povrch je namieste zvýšená opatrnosť. Vždy je lepšie prísť sa pri akejkoľvek neistote ohľadom znamienok poradiť s odborníkom ako čokoľvek zbytočne zanedbať.

Starostlivosť o svoje zdravie znamená aktívny prístup v podobe preventívnych vyšetrení.  S kožou chodíme  do slova a do písmena na trh denodenne. 20 minút nášho času raz ročne si rozhodne zaslúži...

Missing relevant image in ./data/orig!
Missing relevant image in ./data/orig!
Vaše meno*:
Vaša e-mailová adresa*:
Otázka*:
 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.