Články

Kolorektálny karcinóm

Rakovina hrubého čreva a konečníka / kolorektálny karcinóm / je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v civilizovanom svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje. Podľa štatistických údajov za posledných 30 rokov sa počet osôb s týmto ochorením zdvojnásobil. Spolu s Českou republikou sa pohybujeme medzi prvými piatimi krajinami sveta, kde má ochorenie najvyššiu incidenciu aj mortalitu. V roku 2000 predstavoval kolorektálny karcinóm na Slovensku u mužov 14.8 % a u žien 11.7 %.

Rakovina hrubého čreva a konečníka / kolorektálny karcinóm / je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v civilizovanom svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje. Podľa štatistických údajov za posledných 30 rokov sa počet osôb s týmto ochorením zdvojnásobil. Spolu s Českou republikou sa pohybujeme medzi prvými piatimi krajinami sveta, kde má ochorenie najvyššiu incidenciu aj mortalitu. V roku 2000 predstavoval kolorektálny karcinóm na Slovensku u mužov 14.8 % a u žien 11.7 %.

Riziko vzniku začína po 40.roku života s vrcholom okolo 75. roku života. Častejšie sa vyskytuje u mužov. Medzi rizikové faktory patrí nadmerná konzumácia potravy s vysokým obsahom mäsových proteinov a tukov, prítomnosť polypov a zápalového ochorenie čriev, 25 % pacientov môže mať pozitívnu rodinnú anamnézu. Kolorektálny karcinóm vzniká v 90% transformáciou adenomatózneho polypu sliznice konečníka a hrubého čreva. Počas tohto obdobia je dostatok času na diagnostikovanie tohto ochorenia a vykonanie účinnych preventívnych opatrení.
Kolorektálny karcinóm nemá nápadný klinický obraz a preto iba aktívne hľadanie umožní nájsť jeho počiatočné štádia, ktoré sú liečiteľné. Počiatočné ťažkosti bývajú mierne a intermitentne sa vyskytujúce, čo často spôsobuje neskorý záchyt ochorenia.

Ako poznáme, že ide o vážne príznaky:
zmena zvyklosti pri vyprázdňovaní stolice a pretrvávanie problémov dlhšie než mesiac pri akejkoľvek intervencii, stolica je redšia ako zvyčajne alebo dochádza k častejšiemu vyprázdňovaniu, čerstvá krv v toaletnej mise, alebo na papieri, bledosť kože a celková slabosť, chudnutie, diagnostikovaná ulcerózna kolitída, výskyt rakoviny hrubého čreva v rodine.

Pravidlom je, že čím je príbuzný bližší / brat, sestra, otec, mama, dieťa / a čím v mladšom veku im bola diagnostikovaná rakovina, tým viac je potrebné sa o tento problém zaujímať. Ak bola zistená rakovina u blízkeho pokrvného príbuzného / napr. otca /, ktorý mal vtedy menej ako 45 rokov, dieťa by sa malo dať vyšetriť najneskôr ako 35 ročné, teda 10 rokov pred údajom zistenia karcinómu u takého príbuzného. Ak sú dvaja najbližší príbuzní s kolorektálnym karcinómom v staršom veku je vhodné si dať vyšetriť stolicu na skryté krvácanie najneskôr v 50 tom roku života.
Od 1.10. 2002 bol spustený projekt skríningu kolorektálneho karcinómu v populácii nad 50 rokov na celonárodnej báze – stolica na skryté krvácanie. Vyšetrenie pozostáva z odberu vzoriek z troch po sebe nasledujúcich stolíc. Odber pacient realizuje doma po predchádzajúcej inštruktáži praktickým lekárom.

Čo robiť aby sme predišli rakovine?
Predovšetkým dbať o pravidelné vyprázdňovanie, príjmať dostatočné množstvo tekutín /aspoň 2.5 litra denne /, aspoň 5 krát denne ovocie a zeleninu, konzumovať dostatočné množstvo vlákniny.
Rakovina hrubého čreva je vyliečiteľná, keď sa zistí včas. Predbehnite ju skôr, než ona dobehne Vás...
V našom zariadení vykonávame skríningové vyšetrenie v ambulanciach praktických lekárov v Ružovej doline a na Jarabinovej ulici.

Klient u nás obdrží kartičku s vysvetlením jej použitia. Po pridaní malých kúskov stolice na túto kartičku ju prinesie späť. Výsledok je spravidla na druhý deň. Ak sa zistí prítomnosť krvi v stolici , klient je odoslaný na ďalšie špeciálne vyšetrenie za účelom dodiagnostikovania nálezu. Ak je výsledok negatívny, čiže krv v stolici sa nenachádza,ďalšie vyšetrenie sa doporučuje zopakovať o dva roky, pokiaľ sa nevyskytujú žiadne ťažkosti. Ak má klient 50 rokov a viac, alebo ak patrí k ľuďom so zvýšeným rizikom kolorektálneho karcinómu / vtedy vek nerozhoduje /, vykonanie testu sa robí raz za dva roky v rámci preventívnej prehliadky bezplatne – za úhradu zdravotnej poisťovne. Ak sa klient rozhodne dať si urobiť test na základe vlastného rozhodnutia a nemá ešte 50 rokov, ani nepatrí do rizikovej skupiny, test sa urobí za priamu platbu.

V našom zariadení vykonávame skríningové vyšetrenie v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých v Ružovej doline a na Jarabinkovej ulici.
V prípade záujmu je možné kontaktovať info@probios.sk

 

Vaše meno*:
Vaša e-mailová adresa*:
Otázka*:
 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.