Články

Prvý skiagraf DIRA na Slovensku

Dňa 31. 07. 2009 na rádiologickom pracovisku v Bratislave - Rača v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6 bol spustený do prevádzky nový skiagrafický systém DIRA (Digital X-ray systems). Je to moderný skiagrafický komplet vhodný pre všetky rutinné i špeciálne skiagra­fické vyšetrenia od nemeckého výrobcu Roesys Medizintechnik GmbH.

VÝHODY SYSTÉMU DIRA

  1. vertikálny posun elevačného stola umožňuje ľahkú manipuláciu s pacientom - pacient na vozíku sa sám jednoduchým pohybom presúva na stôl - nie je problémom presun pacientov imobilných alebo s obmedzenou hybnosťou,
  2. nosnosť elevačného stola ako aj technické parametre systému umožňujú vyšetrovanie aj obéznych pacientov do hmotnosti 200 kg,
  3. integrovaný statív rentgenky umožňuje snímkovanie vo veľkom rozsahu ohniskovej vzdialenosti, bočné snímkovanie a snímkovanie mimo elevačný stôl, čím sa obmedzí polohovanie pacienta – ocenia to hlavne imobilní alebo málo pohybliví pacienti, pacienti s bolesťami pri pohyboch a obézni,
  4. systém je možné v druhom kroku digitalizovať.

 

 

RADIO REGINA  -  ROZHOVOR S VÝKONNOU RIADITEĽKOU PROBIOSU

Usmernenie výstupného napätia generátora je vysokofrekvenčné, čo predstavuje dlhodobé zvýšenie kvality snímku predovšetkým v porovnaní s multipulzovými generátormi. Maxi­málny výkon generátora 65 kW je dostatočne vysoký i pre vyšetrovacie techniky, kde je treba veľmi krátkeho expozičného času (tvrdá snímkovacia technika). Expozičné hodnoty i automatický diagnostický software ge­nerátora sú riadené mi­kroprocesorom. Prístroj je štandardne vybavený expozičnou automatikou (AEC), ktorá umožňuje pomocou meracích ionizačných komôrok automaticky prerušiť expozíciu po dosiahnutí nastaveného sčernenia snímku. Pri použití AEC obsluha nastavuje iba expozičné napätia (kV). Požadovanú úroveň sčernenia môžete meniť pre každý snímok. Pri snímkovaní bez AEC obsluha nastavuje expozičné napätie (kV) a množstvo (mAs).

dira3s.jpg

Anatomický program (orgánová automatika)

Pri expozíciách s expozičnou automatikou (AEC) i bez nej obsluha môže využívať anatomický program prístroja. Jedná sa o špeciálny software s pamäťou, do ktorej sa dá uložiť požadované expozičné pa­rametre pre jednotlivé typy snímok (anatomické partie).Tieto parametre sa dajú pred snímkovaním jednoducho vyvolať z pamäti pomocou jed­ného tlačidla. Nastavené hodnoty je možné pre každého pacienta meniť v závislosti na jeho individuálnych dispozíciách
Ovládanie prístroja je veľmi prehľadné a logicky usporiadané. Výkon 65 kW umožňuje bezpečné snímkovanie i u veľmi silných pacientov.

Mikroprocesor, ktorý riadi expozície, volí pre každú kombináciu prúdu a napätia auto­maticky najkratší možný čas. Riziko neostrej snímky z dôvodu pohybovej neostrosti je tak znížené na minim

 

Dira - Digital X ray systemElevačný stôl s integrovaným statívom rentgenky je štandardnou súčasťou skiagrafických kompletov DIRA. Spĺňa nároky všetkých zdravotníckých zariadení vrátane fakultných nemocníc a pracovísk s každodenným vysokým počtom pacientov. Motorický zdvih stolu je ovládaný nožnými pedálmi alebo tlačítkami na stropným závese. Pomocou ovládacích pedálov je možné nastaviť ľubovoľnú výšku stola. Karbónová doska na vyšetrovacom stole významne znižuje dávky žiarenia na pacienta.


Zdvih stolu je v oboch smeroch tichý a kľudný s plynulou akceleráciou i deceleráciou. Konštrukcia elevačného stola s  plávajúcou doskou je bez problémov použiteľná i pre extrémne ťažkých pacientov a vyhovuje tak nárokom až na 200 kg.


Integrovaný statív rentgenky umožňuje snímkovanie vo veľkom rozsahu ohniskovej vzdialenosti, bočné snímky a snímkovanie mimo stôl (na lôžku).

 

dira5s.jpg

Na nasledujúcich obrázkoch je systém DIRA v digitálnej verzii na báze CCD detektorov. Takisto je možno systém digitalizovať prostredníctvom technológie flat panelu.

dira6s.jpg

                  

 

Skiagrafický systém DIRA je vyrábaný s nemeckou precíznosťou a dôrazom na kvalitu. Jeho základ tvoria hliníkové odliatky, čím je dosiahnutá mimoriadna pevnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti. Systém je plne flexibilný, može byť kompletne motorizovaný, čiatočne motorizovaný alebo manuálne ovládaný. Systém je pripravený na upgrade formou digitálnych detektorov na báze CCD alebo Flat panelu, čím je zabezpečené použitie prístroja v prípade požiadavky zákazníka na digitalizáciu.


ZHRNUTIE:

 

Skiagrafický systém DIRA

  • technicky je uspôsobený tak, že maximálne chráni pacienta aj zdravotnícky personál pred žiarením, pretože expozícia trvá ultrakrátky čas
  • softvérové vybavenie s pamäťou pre jednotlivé anatomické štruktúry zabezpečuje ľahkú obsluhu,
  • pohyblivá časť stola umožňuje ľahké umiestnenie aj menej pohyblivých, starších, či  imobilných i extrémne ťažkých pacientov do 200 kg na vyšetrovaciu plochu,
  • kratšia dobu expozície zabezpečuje väčšiu ostrosť snímkov.

 

 

Vaše meno*:
Vaša e-mailová adresa*:
Otázka*:
 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.