DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Vážený/á klient/ka,

ďakujeme Vám za návštevu nášho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť podľa najnovších odborných poznatkov a vyšetrovacích metód. Spoločnosť PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika prijala v zmysle STN EN ISO 9001:2009 politiku cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a zvyšovania spokojnosti klientov.

V súvislosti s tým si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nášho dotazníka spokojnosti. Za Vašu ochotu a čas ďakujeme.


Ako správne postupovať

  • Každá otázka má stupnicu spokojnosti od 1 až po 5 (známkou 5 vyjadríte svoju nespokojnosť, známkou 1 vyjadríte svoju spokojnosť).
  • V prípade, že na niektorú otázku nechcete alebo neviete odpovedať, vynechajte jej hodnotenie.
  • Pred hodnotením otázok vyberte najprv prevádzku, následne ambulanciu, dátum a čas Vašej návštevy v našom zdravotníckom zariadení.
Vyberte prevádzku:

Chýba Vám niečo na našich stránkach alebo s niečím nie ste spokojní? Napíšte nám na e-mail: kvalita@probios.sk.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.