Položenie základného kameňa novej budovy neštátnej polikliniky PRO BIOS®

Dňa 12. októbra 2006 v Bratislave bol položený základný kameň novej budovy neštátnej polikliniky PRO BIOS®.
Táto poliklinika bude poskytovať komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti s možnosťou výkonu chirurgických zákrokov bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo zodpovedá najmodernejším trendom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Zdravotnícke zariadenie PRO BIOS® poskytuje zdravotnú starostlivosť od roku 1996 a neustále rozvíja a skvalitňuje svoju činnosť. Svedčí o tom aj zavádzanie systému manažérstva kvality v súčasnej dobe.
Vzhľadom na to, že záujem zo strany klientov sa neustále zvyšuje a požiadavkám na rozširovanie spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti už súčasné priestory zdravotníckeho zariadenia PRO BIOS® nevyhovujú, je nevyhnutné tento problém riešiť výstavbou novej, modernej budovy polikliniky zodpovedajúcej najmodernejším technickým a medicínskym požiadavkám s moderným prístrojovým vybavením.
Podľa slov konateľky spoločnosti Mgr. Vlasty Provazníkovej „naším cieľom je ponúknuť každému klientovi vždy niečo viac, ako očakáva v rámci poskytovaných zdravotníckych služieb ...“

106.jpg
Budova – súčasný stav
Základný kameň neštátnej polikliniky PRO BIOS®
   

Probios

Probios

Mgr. Vlasta Provazníková               Mgr. Ivan Provazník, technický riaditeľ
konateľka  
   
 
   

Probios


Slávnostné prejavy z položenia základného kameňa neštátnej polikliniky PRO BIOS®: Mgr. Vlasta Provazníková, konateľka spoločnosti, prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., člen Vedeckej rady na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava


 
 
Probios Probios
 
Probios  
Plány do blízkej budúcnosti, vizualizácia

Priestory novej polikliniky PRO BIOS® vzniknú spojením rekonštruovanej budovy s prístavbou novej budovy.
Architektonické riešenie umožňuje vytvorenie jedného funkčného celku a vytvára moderné priestory pre ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecného lekára pre deti a dorast, stomatologickú ambulanciu s dvoma kreslami a gynekologickú ambulanciu.
Okrem toho sa budú v poliklinike PRO BIOS® nacházať aj ďalšie ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti: interná, chirurgická, ortopedická, urologická, gynekologická, otorinolaryngologická, oftalmologická, neurologická, diabetologická, endokrinologická, kardiologická, angiologická, dermatovenerologická, klinickej imunológie a alergológie a psychologická. V rámci komplexnej diagnostiky bude v poliklinike rádiodiagnostické pracovisko s využitím moderných röntgenových a sonografických prístrojov, vrátane najmodernejšej mamografickej a osteodenzitometrickej diagnostiky ako aj kompletné moderné endoskopické pracovisko.
V rámci uplatňovania najmodernejších trendov v oblasti medicíny bude v novej poliklinike možnosť vykonávania takých chirurgických výkonov, ktoré si nevyžadujú následnú hospitalizáciu, a po ktorých budú môcť ísť klienti domov najneskôr do 24 hodín po zákroku. Túto formu poskytovania zdravotnej starostlivosti privítajú najmä tí klienti, ktorí si nemôžu dovoliť pobyt v nemocnici niekoľko dní len preto, aby náklady za príslušný chirurgický zákrok poskytovateľovi zdravotná poisťovňa uhradila.
Komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v budove novej polikliniky PRO BIOS® doplní aj moderné fyziatricko-rehabilitačné pracovisko s vodoliečbou, infrakabínkami, elektroliečbou, podávaním infúznej liečby a možnosťou relaxácie.
Jedinečnosť novej polikliniky PRO BIOS® bude spočívať aj v tom, že okrem poskytovania komplexnej ambulantnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti bude disponovať aj priestormi, ktoré bude možné využiť na pregraduálnu a najmä postgraduálnu výchovu ambulantných lekárov, čo môže pomôcť riešiť problémy s nedostatkom najmä všeobecných lekárov.
Nová poliklinika PRO BIOS® výraznou mierou prispeje k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti nielen v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ale zároveň bude slúžiť všetkým obyvateľom Bratislavy a okolia.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.