Ambulancie

Klinická psychológia

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, Bratislava - Ružinov, 821 09

Tel.: +421 2 55 56 45 68

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje:

 • Psychologická diagnostika zameraná na zisťovanie psychosociálnych a rizikových faktorov civilizačných chorôb (preventívne psychologické prehliadky, súčasťou ktorých  je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia a návrh odporúčaní klientovi)
 • Stretnutia zamerané na rozvoj zručností, ktoré prispievajú k zvládnutiu bežných požiadaviek života a väčšej osobnej pohode (riadenie stresu, komunikácia, prezentácia, prednáška a praktické ukážky). V prípade záujmu je vítaná e-mailová komunikácia so psychológom, za účelom dohodnutia konkrétnych podmienok. 
 • Psychologické vyšetrenie spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo  

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Objednávanie
Ako nás nájdete

Ambulancia klinickej psychológie - priestor, kde môžete hovoriť o všetkom, čo je pre Vás dôležité.

V živote každého človeka sú chvíle alebo obdobia, ktoré sú náročné, s ktorými si nevieme celkom poradiť i keď sa o to snažíme. Možno  stačí vedieť, že existuje pomoc o ktorú môžete požiadať. Psychologická služba je dnes dostupná a to či sa pre ňu rozhodnete záleží len na Vás. Čo môžeme pre Vás urobiť?

Psychodiagnostické vyšetrenie

 • Je vyšetrenie pomocou testových metód, ktoré odpovedá na konkrétnu otázku odborného lekára.
 • Zisťuje psychické funkcie (pamäť, pozornosť, rozumové schopnosti, osobnosť, prispieva k diferenciálnej diagnostike duševných porúch ako i psychických zmien pri telesných ochoreniach.
 • Po ukončení psychodiagnostického vyšetrenia sú odporúčané aj daľšie postupy liečby ako  psychoterapia, neuropsychologická rehabilitácia (napr. po traumatických úrazoch hlavy, cievnych mozgových príhodách...) ako je tréning pamäti, orientácie , pozornosti alebo preladenie organizmu pomocou relaxácie.
 • Poskytujeme aj psychologické vyšetrenie zamerané na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Psychodiagnostické vyšetrenie zamerané na prevenciu

 • Vykonáva sa v rámci preventívnych prehliadok (programov) u zdravých, pracovne vyťažených ľudí.
 • Cieľom je včasná diagnostika miery  psychosociálnej  záťaže, schopnosti riadiť a zvládať svoj stres,  ako aj identifikácia  osobnostných vlastností, ktoré môžu prispievať  k psychickej dysharmónii, vyčerpaniu organizmu, vyhoreniu a vzniku psychosomatických porúch.
 • Súčasťou vyšetrenia je rozhovor, psychoedukácia  a návrh odporúčaní,  ktoré,  môžete využívať k  obnoveniu alebo  udržiavaniu duševného a telesného zdravia a tým aj lepšiemu  fungovaniu v živote.

Poradenstvo

 • Porozprávame sa o tom, čo si potrebujete ujasniť, poradíme, poskytneme Vám odbornú konzultáciu (partnerstve, manželstve.. )
 • Špeciálna ponuka pre tých, ktorí majú radi domáce zvieratá - poskytneme Vám konzultácie ako sa vyrovnávať s chorobou a úmrtím zvieratka, na ktoré ste citovo naviazaní a vo svojom okolí nemáte ľudí, s ktorými môžte o týchto veciach hovoriť

Psychoterapia

 • Psychoterapia ponúka priestor iba pre Vás, v bezpečnom prostredí psychoterapeutického vzťahu, ktorý sa vytvára medzi klientom a terapeutom na základe vzájomnej dôvery.
 • Prebieha formou rozhovorov počas opakovaných stretnutí v rôzne dlhom časovom horizonte.
 • Pomôže Vám prežívať krajší a plnší život.
 • Pomôže Vám zmeniť uhol pohľadu v dôsledku čoho môžete lepšie fungovať v živote, byť spokojnejšími so sebou,  zvládnuť záťažové situácie a lepšie sa spoznať. Predpokladom je ochota pracovať na sebe.            

Kedy sa môžete rozhodnúť pre psychoterapiu?

 • Pre psychoterapiu sa môžete rozhodnúť kedykoľvek, ak cítite, že vo Vašom živote je niečo "inak"ako     doteraz a vy neviete ako ďalej?
 • Keď  sa cítite unavení, vyčerpaní, podráždení alebo smutní, máte ažkosti so spánkom, neviete    odpočívať, trápia Vás  bolesti v chrbtici alebo iných častiach tela
 • Už nepomáha keď sa porozprávate s kamarátmi..
 • Chcete sa lepšie spoznať

Od chvíle, keď sa rozhodnete pre psychoterapiu, nebudete so svojimi problémami sami. Pôjdeme spolu, bezpečne, krok, po kroku...

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.