Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava - Ružinov

Tel.: +421 2 55 56 61 34
Fax.: +421 2 55 56 74 31
Neurochirurgická ambulancia
tel.: +421 5 5556 4568
email: neurochirurgia@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU.

Ortopedická ambulancia pre deti a dorast
tel.: +421 2 5556 4568
email: deti.ortopedia@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU.

 

Ortopedická ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu ako aj na realizáciu komplexných rehabilitačných liečebných, preventívnych a regeneračných programov.

Lekár ortopéd vykonáva aj ultrasonografické vyšetrenia bedrových kĺbov u dojčiat v 8. až 10. týždni života.

 

Ortopéd lieči najčastejšie ochorenia:

 • bolesti chrbta, krčnej chrbtice
 • bolesti kĺbov
 • opuchy kĺbov
 • opotrebovanie chrupaviek
 • krivosť a skrátenie končatín
 • poúrazová ambulantná starostlivosť
 • ambulantná pooperačná starostlivosť
 • rehabilitácia
 • obmedzenie pohyblivosti
 • krivé palce na nohách
 • výrastky na kostiach
 • ploché chodidlá
 • vyskočené platničky
 • poúrazová ambulantná starostlivosť
 • ambulantná pooperačná starostlivosť

Ortopéd má k dispozícii výbornú röntgenovú a ultrazvukovú diagnostickú techniku ako aj osteodenzitometer. Ak pred ortopedickým vyšetrením klient už absolvoval nejaké odborné vyšetrenia, donesie lekárovi so sebou všetky rentgenové snímky a nálezy.

 

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Urologická ambulancia pre deti a dospelých
tel.: +421 2 5556 4568
email: urologia@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU.

 

Urologická ambulancia vykonáva:

 • Anamnézu pacientov za účelom získania údajov o urologických funkciách, rizikových faktoroch, doterajších urologických ochoreniach, priebehu ich liečby, urologických operáciách, sexuálnych funkciách a plodnosti

 • Odbery biologických materiálov moču, krvi alebo ejakulátu na vyšetrenie biochemické, bakteriologické, cytologické alebo histologické, vyšetrenie onkomarkerov (substancií avizujúcich nádorové ochorenie) u mužov nad 40 rokov (PSA), u mladších v prípade klinickej indikácie

 • Klinické urologické vyšetrenie - fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty, obličiek a mieška

 • Ultrasonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a prostaty transabdominálnou sondou

 • Ultrasonografické vyšetrenie semenníkov, nadsemenníkov a semenovodov

 • Vyšetrenie uroflowmetrom – stanovenie prúdu moču

 • Poučenie o samovyšetrovaní

 • Komplexné zhodnotenie výsledkov preventívnej prehliadky, vypracovanie lekárskej správy so závermi a s doporučením pre zmluvného všeobecného lekára klienta
 • preventívne vyšetrenie podľa zákona.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Ortopedická ambulancia pre dospelých
tel.: +421 2 5556 4568
email: ortopedia@probios.sk

Ortopedická ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu ako aj na realizáciu komplexných rehabilitačných liečebných, preventívnych a regeneračných programov.

 

Ortopéd lieči najčastejšie ochorenia:

 • bolesti chrbta, krčnej chrbtice
 • bolesti kĺbov
 • opuchy kĺbov
 • opotrebovanie chrupaviek
 • krivosť a skrátenie končatín
 • poúrazová ambulantná starostlivosť
 • ambulantná pooperačná starostlivosť
 • rehabilitácia
 • obmedzenie pohyblivosti
 • krivé palce na nohách
 • výrastky na kostiach
 • ploché chodidlá
 • vyskočené platničky
 • poúrazová ambulantná starostlivosť
 • ambulantná pooperačná starostlivosť

Ortopéd má k dispozícii výbornú röntgenovú a ultrazvukovú diagnostickú techniku ako aj osteodenzitometer. Ak pred ortopedickým vyšetrením klient už absolvoval nejaké odborné vyšetrenia, donesie lekárovi so sebou všetky rentgenové snímky a nálezy.

 

Zmluvné zdravotné poisťovne:

 

ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia
tel.: +421 2 5556 4568
email: orl@probios.sk

ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia vykonáva:

 • kompletné ušno-nosovo-krčné vyšetrenie
 • liečba zápalových ochorení hltana, hrtana
 • vyšetrenie pri poruche sluchu, závratoch a poruche rovnováhy

Zmluvné zdravotné poisťovne:


Oftalmologická (očná) ambulancia
tel.: +421 2 5022 9813
email: ocna@probios.sk

Prevádzkové hodiny pracoviska:

Deň Od Do Prestávka
Pondelok - - - -
Utorok 08:30 13:30 - -
Streda 09:00 16:00 12:00 12:30
Štvrtok 08:00 12:00 - -
Piatok 08:30 13:30 - -

 

Očná ambulancia vykonáva:

 • Stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti do diaľky a do blízka − vyšetrenie úrovne videnia formou čítania na optotype - do diaľky a skúšobného testu na čítanie − do blízka
 • Stanovenie objektívnej refrakcie automatickým keratorefraktomerom vyšetrenie na zistenie refrakčnej chyby (detekcia potreby nosenia okuliarov)
 • Vyšetrenie predného segmentu oka a optických médií biomikroskopicky − vyšetrenie na hodnotenie nálezu na prednom segmente oka, na šošovke a v sklovci (vyšetruje sa pomocou štrbinovej lampy), skríning šedého zákalu
 • Vyšetrenie očného pozadia − detailné vyšetrenie očného pozadia v mydriáze (po podaní kvapiek na rozšírenie zreničky má klient zhoršené videnie; pri tomto vyšetrení sa zisťujú možné zmeny na očnom pozadí pri očných, ale aj celkových ochoreniach, napr. vysoký krvný tlak, cukrovka)
 • Meranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom − zisťovanie hodnoty očného tlaku bezkontaktnou metódou, skríning zeleného zákalu
 • V prípade zistenia poruchy zrakovej ostrosti − predpísanie okuliarov pri následnej kontrole
 • Vyšetrenie farbocitu, hodnotenie pre účely vodičského preukazu

 

Očná ambulancia je vybavená okrem základných prístrojov aj modernými vyšetrovacími jednotkami, ako sú autokeratorefraktometer, bezkontaktný tonometer a perimeter.


Zmluvné zdravotné poisťovne:

 

 

Image Image Image

Image Image

 

 

 

Neurologická ambulancia
tel.: +421 2 5556 4568
email: neurologia@probios.sk

Neurológ diagnostikuje a lieči:

 • bolesti hlavy a tváre, migrény, závrate, ochrnutie tvárového nervu
 • bolesti chrbtice a poruchy jej pohyblivosti - cervikokraniálny syndróm, ischias
 • mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex
 • demencie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
 • stavy po úraze hlavy, poruchy reči, čítania, pohybu, správania sa na neurologickom podklade
 • poruchy spánku, bruxizmus - škrípanie zubami, nočné pomočovanie - enuresis nocturna
 • chronický únavový syndróm
 • tetanický syndróm
 • polyneuropatiu - ochorenia periférnych nervov a pod.

Neurologická ambulancia poskytuje:

 • poradenstvo v oblasti balneorehabilitácie, regenerácie a rekondície, zdravotných pomôcok
 • mobilizačnú a manipulačnú terapiu - ošetrenie kĺbových blokád
 • reflexnú a obstrekovú liečbu, ako aj infúznu liečbu
 • svetelnú terapiu (protibolestivý, protizápalový a biostimulačný efekt)

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Klinická psychológia
tel.: +421 2 55 56 45 68
email: psycholog@probios.sk

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje:

 • Psychologická diagnostika zameraná na zisťovanie psychosociálnych a rizikových faktorov civilizačných chorôb (preventívne psychologické prehliadky, súčasťou ktorých  je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia a návrh odporúčaní klientovi)
 • Stretnutia zamerané na rozvoj zručností, ktoré prispievajú k zvládnutiu bežných požiadaviek života a väčšej osobnej pohode (riadenie stresu, komunikácia, prezentácia, prednáška a praktické ukážky). V prípade záujmu je vítaná e-mailová komunikácia so psychológom, za účelom dohodnutia konkrétnych podmienok. 
 • Psychologické vyšetrenie spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo  

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Imuno-alergologická ambulancia
tel.: +421 2 55 56 45 68
email: alergologia@probios.sk

Imuno-alergologická ambulancia vykonáva:

 • diagnostiku a liečbu len dospelých osôb
 • poskytuje diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho systému, nosa, očí, kože, tráviaceho traktu.
 • zaoberá sa poruchami imunity a chronicky sa opakujúcimi infekciami močovo-pohlavných orgánov, únavovým syndrómom.
 • diagnostikuje a lieči alergiu na potraviny, lieky, domáce zvieratá a hmyz.

 

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Endokrinologická ambulancia
tel.: +421 2 55 56 45 68
email: endokrinologia@probios.sk

Endokrinologická ambulancia vykonáva:

 • komplexné vyšetrenia a liečba ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Dermatologická (kožná) ambulancia
tel.: +421 2 55 56 45 68
email: dermatologia@probios.sk

Dermatologická ambulancia vykonáva:

 • komplexnú diagnostiku a liečbu kožných a pohlavných ochorení
 • dermatoskopické vyšetrenia znamienok
 • testovanie sadou rutinných epikutánnych testov - pri podozrení na kontaktnú alergickú dermatitídu
 • liečbu tekutým dusíkom
 • odstraňovanie nezhubných kožných výrastkov elektrokauterom

Zmluvné zdravotné poisťovne:

                   

Kardiologická ambulancia
tel.: +421 2 55 56 45 68
email: kardiologia@probios.sk

Kardiologická ambulancia vykonáva:

 • Komplexné kardiologické vyšetrenie vrátane perkutorického a auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu
 • Elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodmi (EKG)
 • Ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG)
 • EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG)
 • Tlakový Holter (24-hodinové monitorovanie krvného tlaku)
 • Echokardiografické vyšetrenie srdca − ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev dvojrozmerným spôsobom s pomocou farebného Dopplera
 • Doplňujúce vyšetrenia v prípade potreby diagnostického doriešenia zisteného patologického nálezu: monitorovanie EKG alebo krvného tlaku počas 24 hodín, stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom
 • Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Vnútorné lekárstvo
tel.: +421 2 5556 4568
email: interna@probios.sk

Ambulancia vnútorného lekárstva poskytuje:

 • komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb
 • včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy
 • prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Všeobecný lekár pre dospelých I.
tel.: +421 2 5556 6138
email: rodinnylekar@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU

Určený rozsah zdravotného obvodu:

 • Jarabinková
 • Klincová (novostavby Klincová - Mraziarenská)
 • Mliekarenská
 • Prievozská (všetky čísla okrem 17 - 27, 41, 49)
 • Mierová (nepárne č. 1 - 53, 77 - 99)
 • Miletičova (nepárne č. 21 - 71, od č. 45 vyššie)
 • Ružová dolina
 • Stará Prievozská

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • očkovanie   
 • dispenzarizácia chronicky chorého klienta
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia

AKO SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM


Gynekologická ambulancia I.
tel.: +421 901 716 777
email: gynekologia1@probios.sk

Pondelok

7:30 – 12:30

Utorok

09:00 – 14:00

Streda

 

7:30 – 12:30

 

Štvrtok

-

Piatok

-

 

V prípade akútneho stavu mimo ordinačných hodín kontaktovať ambulanciu MUDr. Horáka Tel.: +421 2 5363 5141

 

Rádiologické pracovisko I.
tel.: +421 2 5556 4568
email: infoprsnik@probios.sk

Prevádzkové hodiny pracoviska:

Deň Od Do Prestávka
Pondelok - - - -
Utorok 07:00 19:00 12:00 12:30
Streda 07:00 19:00 12:00 12:30
Štvrtok 07:30 19:00 12:00 12:30
Piatok - - - -

 

OZNAM- MMG snímkovanie bez objednania nie je možné, v prípade záujmu objednania sa kontaktujte priamo Centrálnu kartu spoločnosti. Ďakujeme!


Rádiologické pracovisko vykonáva:

 • mamografické vyšetrenie
 • sonografické vyšetrenie prsníkov
 • sonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy
 • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy
 • sonografické vyšetrenie lymfatických uzlín a solídnych útvarov
 • sonografické vyšetrenie a doppler ciev
 • sonografické vyšetrenie karotíd (kŕčnych tepien)
 • sonografické vyšetrenie dolných končatín
 • core-cut biopsia (odber vzorky pod USG kontrolou)
 • punkčná aspiračná biopsia s cytologickým vyšetrením

Digitalizované mamografické pracovisko nám umožňuje:

 • lepšiu rozlišovaciu schopnosť ako poskytujú analógové mamografy
 • vyššiu senzitivitu - citlivosť vyšetrenia - digitálny snímok dokáže zachytiť veľmi malé, niekoľko milimetrové zmeny
 • lepšiu detekciu mikrokalcifikátov v tzv. denzných prsiach, ktoré môžu byť prehliadnuté pri analógovej mamografii
 • výhodnejšie zobrazenie prsníkov s implantátmi
 • spoľahlivejšiu diagnostiku a archiváciu snímkov v elektronickej forme
 • rýchlejšie poskytovanie výsledkov bez potreby vyvolávania snímkov za pomoci chemikálií
 • poskytovanie výsledkov v elektronickej forme na CD nosičoch

 

Sonografické vyšetrenia bez odporúčacieho lístka poskytujeme za poplatky podľa Cenníka samoplatcu.


Zmluvné zdravotné poisťovne: 

Pracovisko je plne klimatizované.


Zdravotné stredisko PRO BIOS

Ružová dolina 19, 821 09 Bratislava - Ružinov

Tel.: +421 2 5363 5143
Fax.: +421 2 5363 3029
Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko
tel.: +421 2 5341 3152
email: rehabilitacia@probios.sk

Prevádzkové hodiny

Deň Od Do Prestávka
Pondelok 07:00 15:30 12:00 12:30
Utorok 07:00 15:30 12:00 12:30
Streda 07:00 15:30 12:00 12:30
Štvrtok 07:30 15:30 12:00 12:30
Piatok 07:00 15:30 12:00 12:30

KURZY PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PÔROD každý deň od 15:30 do 20:00

 

Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko vykonáva:

 • vstupné a kontrolné vyšetrenie
 • diagnostika funkčných porúch pohybového systému
 • mobilizácia
 • manipulácia
 • reflexná liečba
 • medikamentózna liečba
 • akupunktúra
 • infúzna liečba
 • zostavenie individuálneho rehabilitačného programu

Špeciálne metodiky:

 • liečba funkčnej sterility žien
 • liečba stresovej a zmiešanej inkontinencie močového mechúra
 • cvičenie podľa Pilatesa
 • cvičenie na Fit lopte
 • kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod Viac>

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je vybavené modernými prístrojmi pre fyzikálnu terapiu: elektroliečba, ultrazvuk, pulzný magnet, laser, suché teplo, rašelinové zábaly, prístroj na vákuovo-kompresívnu liečbu EXTREMITER 2010, biolampa.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Ponúkame vám MASÁŽE CHRBTA NA VAŠOM PRACOVISKU. Viac›

Všeobecný lekár pre dospelých II.
tel.: +421 2 5363 5142
email: vseobecnylekar@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU

 

Určený rozsah zdravotného obvodu:

 • Jarabinková
 • Klincová (novostavby Klincová - Mraziarenská)
 • Mliekarenská
 • Prievozská (všetky čísla okrem 17 - 27, 41, 49)
 • Mierová (nepárne č. 1 - 53, 77 - 99)
 • Miletičova (nepárne č. 21 - 71, od č. 45 vyššie)
 • Ružová dolina
 • Stará Prievozská

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemciké, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia...)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorého klienta
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia

AKO SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM

 

Objednať sa môžte telefonicky na horeuvedenom čísle pracoviska.

Gynekologická ambulancia II.
tel.: +421 2 5363 5141
email: gynekologia2@probios.sk

Ordinačné hodiny nájdete TU

 

Určený rozsah zdravotného obvodu:

 • Jarabinková
 • Kladnianska
 • Kľukatá
 • Mierová
 • Miletičova (párne č. 86 - 90, nepárne č. 85 - 91)
 • Prievozská
 • Stará Prievozská

 

Gynekologická ambulancia najčastejšie vykonáva:

 • Gynekologické preventívne prehliadky 
 • Diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu gynekologických ochorení
 • Prenatálnu starostlivosť o ženy s fyziologickým a rizikovým tehotenstvom
 • Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia
 • Ultrazvukové vyšetrenia tehotných žien (biometria, morfológia plodu a vyšetrenia prietokov)
 • Trisomy test (DNA plodu z krvi matky, pohlavie plodu)
 • Plánované rodičovstvo, antikoncepcia
 • Hormonálnu substitučnú liečbu
 • Starostlivosť o prsníky, mamografické a sonografické vyšetrenia
 • Denzitometrické vyšetrenia (vyšetrenie hustoty kostí)
 • Diagnostiku a liečbu sterility 
 • Očkovanie proti HPV …
 • Liečba autovakcínou

AKO SA STAŤ NAŠOU KLIENTKOU

 

Objednať sa môžte telefonicky na horeuvedenom čísle pracoviska.

Rádiologické pracovisko PRO BIOS

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača

Tel.: +421 2 44 87 11 11
Rádiologické pracovisko II.
tel.: +421 2 4487 1111
email: rtg.tbiliska@probios.sk

Prevádzkové hodiny pracoviska
MUDr. Anna Sallemová
Deň Od Do Prestávka   Do Od Do
Pondelok 07:30 14:00 12:00 12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Utorok 07:30 14:00 12:00
12:30 - - - -
Streda 07:30 14:00 12:00
12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Štvrtok 07:30 14:00 12:00 12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Piatok 07:30 12:30 - - - - - -


Rádiologické pracovisko vykonáva:

 • sonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy
 • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy
 • sonografické vyšetrenie lymfatických uzlín a solídnych útvarov
 • sonografické vyšetrenie prsníkov
 • rontgenové snímkovanie celého tela
 • rontgenové snímkovanie zubov

Rádiologické pracovisko je vybavené moderným skiagrafickým systémom DIRA.


Zmluvné zdravotné poisťovne:

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.