Celoročná zdravotná starostlivosť

Celoročný rodinný komplexný poplatok CPR3

Je určený pre zmluvných klientov neštátnej polikliniky PRO BIOS.


V ponuke neštátnej polikliniky PRO BIOS je najvýhodnejší celoročný rodinný komplexný poplatok. Je určený pre minimálne dvoch členov rodiny1). Zahŕňa nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej komplexnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich ambulanciách s 50-% zľavou a preventívny program so 40-% zľavou. Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred.

 

Celoročný rodinný komplexný poplatok CPR3 zahŕňa:

  • Celoročný komplexný poplatok CP - pre 2 osoby

  • Preventívny program PP3 - pre 1 osobu - s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, porúch pohybového systému, psychosomatických rizikových faktorov a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a oxidačného stresu

CENNÍK

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Zvýhodnené poplatky pre ďalších členov rodiny1):

CPR Celoročný komplexný poplatok CP pre člena rodiny
120 EUR /osoba
CPRS Celoročný komplexný poplatok CP pre denného študenta
bezplatne
PPR1 Preventívny program v rozsahu PP1 150 EUR /osoba
PPR2 Preventívny program v rozsahu PP2 180 EUR /osoba
PPR3 Preventívny program v rozsahu PP3 300 EUR /osoba

1)partner/ka, slobodné deti, bez záväzkov nad 18 rokov veku, ktorí uzavreli Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, resp. v gynekologickej ambulancii. 


OBJEDNÁVANIE

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.