Preventívna zdravotná starostlivosť

Preventívna fyziatricko-rehabilitačná prehliadka - PPFR

nehradená z verejného zdravotného poistenia

zameraná na prevenciu chorôb pohybového systému – Ružová dolina 19, 821 09 Bratislava

Obsahuje:

  1.         Komplexné odborné lekárske fyziatricko-rehabilitačné vyšetrenie

  Anamnéza, základné antropometrické vyšetrenie, funkčné vyšetrenie pohybového aparátu, inštruktáž, dokumentácia

  2.         Fyziatricko-rehabilitačný program

  Individuálne zostavená kombinácia rehabilitačných procedúr podľa komplexného odborného lekárskeho vyšetrenia

  3.         Najčastejšie používané procedúry v pohybovej terapii

  Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch

  Individuálna liečebná telesná výchova

  Reflexná masáž

  4.         Fyzikálna liečba

  Interferenčné prúdy

  Liečba ultrazvukom

  Terapia polarizovaným svetlom (BIOPTRON)

  Laseroterapia

  Magnetoterapia

  Liečba teplom: rašelinové zábaly, suché teplo

  Vákuovo-kompresná terapia

Fyziatricko-rehabilitačný program obsahuje:

vstupné lekárske vyšetrenie a 6 návštev (každá v trvaní 30 minút) na absolvovanie fyziatricko-rehabilitačných procedúr podľa lekárom zostaveného programu.


CENNÍK


Klient neštátnej polikliniky PRO BIOS po absolvovaní preventívnej prehliadky:

 • obdrží lekársku správu

 • ďalšie diagnostické doriešenie na základe indikácie lekára a odporúčacieho lístka mu zabezpečia špecializované ambulancie neštátnej polikliniky PRO BIOS za poplatky z Cenníka nadštandardu

 • následne môže využívať, ak sa stane kapitovaným klientom neštátnej polikliniky PRO BIOS, nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej komplexnej zdravotnej starostlivosti CP.

OBJEDNÁVANIE

 

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.