Ambulancie

Rádiologické pracovisko I.

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, Bratislava - Ružinov, 821 09

Tel.: +421 2 5556 4568

Lekár: MUDr. Dimova Beata

Rádiologický asistent: Šabíková Melánia

Lekár: MUDr. Lesný Pavol

Zdravotná sestra: Demová Denisa

Lekár: MUDr. Takáčová Eliška

Rádiologický asistent: Šabíková Melánia

Lekár: MUDr. Valkovičová Lucia

Rádiologický asistent: Šabíková Melánia

Prevádzkové hodiny pracoviska:

Deň Od Do Prestávka
Pondelok - - - -
Utorok 07:00 19:00 12:00 12:30
Streda 07:00 19:00 12:00 12:30
Štvrtok 07:30 19:00 12:00 12:30
Piatok - - - -

 

OZNAM- MMG snímkovanie bez objednania nie je možné, v prípade záujmu objednania sa kontaktujte priamo Centrálnu kartu spoločnosti. Ďakujeme!


Rádiologické pracovisko vykonáva:

 • mamografické vyšetrenie
 • sonografické vyšetrenie prsníkov
 • sonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy
 • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy
 • sonografické vyšetrenie lymfatických uzlín a solídnych útvarov
 • sonografické vyšetrenie a doppler ciev
 • sonografické vyšetrenie karotíd (kŕčnych tepien)
 • sonografické vyšetrenie dolných končatín
 • core-cut biopsia (odber vzorky pod USG kontrolou)
 • punkčná aspiračná biopsia s cytologickým vyšetrením

Digitalizované mamografické pracovisko nám umožňuje:

 • lepšiu rozlišovaciu schopnosť ako poskytujú analógové mamografy
 • vyššiu senzitivitu - citlivosť vyšetrenia - digitálny snímok dokáže zachytiť veľmi malé, niekoľko milimetrové zmeny
 • lepšiu detekciu mikrokalcifikátov v tzv. denzných prsiach, ktoré môžu byť prehliadnuté pri analógovej mamografii
 • výhodnejšie zobrazenie prsníkov s implantátmi
 • spoľahlivejšiu diagnostiku a archiváciu snímkov v elektronickej forme
 • rýchlejšie poskytovanie výsledkov bez potreby vyvolávania snímkov za pomoci chemikálií
 • poskytovanie výsledkov v elektronickej forme na CD nosičoch

 

Sonografické vyšetrenia bez odporúčacieho lístka poskytujeme za poplatky podľa Cenníka samoplatcu.


Zmluvné zdravotné poisťovne: 

Pracovisko je plne klimatizované.


Objednávanie
Ako nás nájdete

Rádiológia

Rádiológia je medicínsky odbor, ktorý vykonáva diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia činnosť. Diagnostické obrazy získava rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia), mechanickej energie (ultrazvuk), energie magnetických polí (magnetická rezonancia), meraním impedancie tkaniva (transcan) a iných druhov známych a postupne do praxe zavádzaných zobrazovacích metód. Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, s použitím rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky.
Cieľom odboru je zabezpečiť včasnú diagnostiku ochorení a vysokú odbornú úroveň rádiologickej diagnostiky pomocou využitia vyššie uvedených zobrazovacích metód.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.