Ambulancie

Rádiologické pracovisko II.

Rádiologické pracovisko PRO BIOS

Tbiliská 6, Bratislava - Rača, 831 06

Tel.: +421 2 4487 1111

Lekár: MUDr. Sallemová Anna

Rádiologický asistent: Majerská Zuzana

Rádiologický asistent: Bc. Jakubová Veronika

Prevádzkové hodiny pracoviska
MUDr. Anna Sallemová
Deň Od Do Prestávka   Do Od Do
Pondelok 07:30 14:00 12:00 12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Utorok 07:30 14:00 12:00
12:30 - - - -
Streda 07:30 14:00 12:00
12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Štvrtok 07:30 14:00 12:00 12:30 07:30 12:00 12:30 14:00
Piatok 07:30 12:30 - - - - - -


Rádiologické pracovisko vykonáva:

  • sonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy
  • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy
  • sonografické vyšetrenie lymfatických uzlín a solídnych útvarov
  • sonografické vyšetrenie prsníkov
  • rontgenové snímkovanie celého tela
  • rontgenové snímkovanie zubov

Rádiologické pracovisko je vybavené moderným skiagrafickým systémom DIRA.


Zmluvné zdravotné poisťovne:

Objednávanie
Ako nás nájdete

Rádiológia

Rádiológia je medicínsky odbor, ktorý vykonáva diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia činnosť. Diagnostické obrazy získava rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia), mechanickej energie (ultrazvuk), energie magnetických polí (magnetická rezonancia), meraním impedancie tkaniva (transcan) a iných druhov známych a postupne do praxe zavádzaných zobrazovacích metód. Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, s použitím rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky.
Cieľom odboru je zabezpečiť včasnú diagnostiku ochorení a vysokú odbornú úroveň rádiologickej diagnostiky pomocou využitia vyššie uvedených zobrazovacích metód.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.