Špeciálne služby

KURZY PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PÔROD

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie PRO BIOS
Ružová dolina 19 
(hneď vedľa neštátnej polikliniky)

821 09 Bratislava


NA KURZY JE POTREBNÉ VOPRED SA OBJEDNAŤ
M: +421 908 830 051
Tel.: +421 2 5341 3152 (Po - Pi od 7.00 do 16.00 h)
E-mail: rehabilitacia@probios.sk alebo jankahrabcak@azet.sk

 

Celospoločenský zdravotnícky program starostlivosti o ženu, matku a dieťa pokladá prípravu ženy v období tehotenstva za dominantné obdobie, v ktorom by mala  žena dostať všetky potrebné informácie o najmodernejších dostupných možnostiach svojho prispenia k zabezpečeniu úspešného priebehu tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia.
Význam tejto formy predpôrodnej starostlivosti spočíva psychicky a fyzicky zvládnuť zvýšenú záťaž na organizmus počas tehotenstva a naučiť nastávajúce mamičky (aj oteckov) spolupracovať pri pôrode. Správne vedená psychofyzická príprava má aj výrazne preventívny charakter.

 

KURZY VEDIE CERTIFIKOVANÁ PÔRODNÁ ASISTENTKA: PhDr. Janka Hrabčáková 

PROGRAM

Prednášková časť  rozdelená na 4 tématické okruhy

 • 2 x týždenne v stredu a piatok (opakovanie v 2-týždňových cykloch)

Cvičenie pre budúce mamičky

 • 2 x týždenne v stredu a piatok o 15.30 h, 16.30 h, 18.30 h, prípadne v utorok podľa dohody
 • Optimálne obdobie na zahájenie cvičenia je 20. až 24. týždeň tehotenstva
 • Podmienkou je potvrdenie o dobrom zdravotnom stave od gynekológa
 • Cvičí sa s FIT loptami, s relaxačnou hudbou
 • Na jednom cvičení môžu byť maximálne štyri mamičky
 • Dĺžka trvania cvičenia je 45 min
 • Počas jedného tehotenstva sa odporúča 10 cvičení

Cvičenie je zamerané na:

 • dýchanie
 • cvičenie chrbtice a svalstva trupu
 • cvičenie dolných končatín a stehenných kĺbov
 • cvičenie brušného svalstva
 • cvičenie svalstva panvového dna
 • nácvik gynekologickej polohy
 • špeciálne druhy dýchania a úkony pre jednotlivé pôrodné doby

Formy kurzov:

 •  SKUPINY * JEDNOTLIVCI * MANŽELSKÉ PÁRY * RIZIKOVÉ TEHOTENSTVÁ

 

CENNÍK


Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.