Špeciálne služby

MASÁŽE CHRBTA NA VAŠOM PRACOVISKU

Vážení klienti, vzhľadom na to, že väčšina z nás má sedavé zamestnanie a málokto má možnosť si odskočiť na krátku relaxačnú prestávku v priebehu dňa, prichádzame priamo k vám s novými službami nášho Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, ktoré vám poskytneme bez toho, aby ste opustili svoje pracovisko:

  • MASÁŽ CHRBTA A ŠIJE (čas: 30 min, poplatok: 25 €) - mäkké techniky
  • MASÁŽ ŠIJE (čas: 15 min, poplatok: 15 €)
  • LIEČEBNÚ TELOVÝCHOVU ZAMERANÚ HLAVNE NA CHRBÁT (čas: 15 min /30 min, poplatok: 10 € /20 €/osoba) - inštruktáž školy chrbta

Podmienky:

  • Rehabilitačné služby vám poskytne náš fyzioterapeut priamo na vašom pracovisku v čase podľa vzájomnej dohody.
  • Podmienkou je, aby sa objednalo minimálne 5 osôb na jednom mieste.
  • Stačí, keď zabezpečíte voľnú miestnosť.
  • Záujemcom odporúčame si priniesť vlastný uterák.
  • Objednávateľom môže byť zamestnávateľ i samotní zamestnanci
  • Objednať sa môžete na tel. č. 02/53413152 alebo e-mail: rehabilitacia@probios.sk.

 


Klientom s chybným držaním tela, s bolesťami chrbta alebo s inými problémami pohybového aparátu môže fyzioterapeut odporúčiť odborné vyšetrenie a ďalšie diagnostické doriešenie v našom fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku, V prípade potreby môžete využiť aj iné špecializované ambulancie neštátnej polikliniky PRO BIOS za poplatky z Cenníka nadštandardu.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.