Špeciálne služby

PREVENCIA OČKOVANÍM

Neštátna poliklinika PRO BIOS® vykonáva a sprostredkováva očkovania proti nasledovným ochoreniam:

 • hepatitída typu A
 • hepatitída typu B
 • hepatitída typu A+B
 • chrípka
 • kliešťová encefalitída
 • tetanus
 • brušný týfus
 • besnota
 • HPV infekcia krčka maternice (len na lekársky predpis)
 • pred cestou do zahraničia (nevyhnutná konzultácia s lekárom)
 • iné


Očkovací kalendár

Názov

očkovacia látka

Poznámky 1. očkovanie 2. očkovanie 3. očkovanie

Hepatitída A

HAVRIX

AVAXIM

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 2 x
 • najbližšie preočkovanie
  o 20 rokov po druhom
1. očkovanie 2. očkovanie o 12 mesiacov po prvej dávke

Hepatitída B

ENGERIX B

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 3 x
1. očkovanie 2. očkovanie o jeden mesiac po prvej dávke
3. očkovanie o šesť mesiacov po druhej dávke

Hepatitída A+B

TWINRIX

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 3 x
1. očkovanie 2. očkovanie o jeden mesiac po prvej dávke
3. očkovanie o šesť mesiacov po prvej dávke

Chrípka

INFLUVAC

VAXIGRIP

FLUARIX

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 1 x
 • najbližšie preočkovanie
  o 1 rok
1. očkovanie

Kliešťová encefalitida

FSME-IMMUN

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 3 x
 • najbližšie preočkovanie o 5 rokov
1. očkovanie 2. očkovanie o 1 až 3 mesiace po prvej dávke
3. očkovanie o 9 až 12 mesiacov po druhej dávke

Tetanus

IMOVAX D.T

TETAVAX

 • očkovanie do sedacieho svalu
 • očkuje sa 3 x
 • očkuje sa len 1 x vtedy, ak ste absolvovali v priebehu 20 rokov očkovanie na tetanus, ak ste nemali očkovanie v priebehu roka)
1. očkovanie 2. očkovanie o šesť týždňov po prvej dávke
3. očkovanie o pol roka po druhej dávke

Brušný týfus

TYPHIM Vi
 
 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 1 x 
 • najbližšie preočkovanie o 3 roky 
 1. očkovanie

Besnota

VERORAB
 
 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 3 x 
 1. očkovanie 2. očkovanie o jeden mesiac po prvej dávke
3. očkovanie o jeden rok po druhej dávke

HPV infekcia

CERVARIX

SILGARD

 • očkovanie do ramena
 • očkuje sa 3 x
1. očkovanie 2. očkovanie o dva mesiace po prvej dávke
3. očkovanie o štyri mesiace po druhej dávke

 

 

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.