Špeciálne služby

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE NA ZÍSKANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU

Od 1. mája 2011 každý žiadateľ o zbrojný preukaz je povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom. Vyplýva to z novely zákona o zbraniach a strelive, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu - pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky naďalej držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely - tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty.

Držitelia skupín B, D, E, F alebo C (preukaz vydaný na výkon oprávnenia), ktorí neabsolvovali psychotesty do 30. apríla 2012 nimi budú musieť prejsť pri vydaní nového zbrojného preukazu. Povinnosť neplatí pre držiteľov nad 62 rokov.

Žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti; ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad.

Vyšetrenie klinickým psychológom trvá dve hodiny.


Ponúkame Vám aj ďalšie služby, ktoré poskytuje ambulancia klinickej psychológie. Viac>

 

OBJEDNÁVANIE

 

CENNÍK

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.