Špeciálne služby

TRISOMY TEST

TRISOMY test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou senzitivitou a špecificitou vylúčiť prítomnosť chromozómových porúch plodu už od 12. týždňa gravidity. V prípade záujmu je možné zistiť aj pohlavie plodu.

V porovnaní s inými skríningovými metódami:

  • má vyššiu senzitivitu a špecificitu sledovaných porúch,
  • minimalizuje falošne pozitívne výsledky,
  • znižuje počet potrebných amniocentéz,
  • nepredstavuje pre matku ani dieťa žiadne riziko.

V prípade záujmu budúcej mamičky je možné prostredníctvom TRISOMY testu zistiť aj pohlavie plodu.

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou špeciálneho vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómií (troch rovnakých chromozómov).

Bližšie informácie Vám poskytne Váš gynekológ.

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.