Zdravotná starostlivosť

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Špecializovaná zdravotná starostlivosť len s odporúčacím lístkom

Novelizovaná legislatíva opätovne zaviedla odporúčacie (výmenné) lístky. Pacient tak od 01. 04. 2013 môže navštíviť lekára špecialistu len na odporúčanie svojho všeobecného lekára alebo špecialistu. Povinnosť odporúčacích lístkov sa nevzťahuje na návštevu psychiatra, kožného a zubného lekára, gynekológa a očného lekára, ak si pacient príde dať predpísať okuliare. Odporúčanie všeobecného lekára smerom k špecialistovi sa nevyžaduje ani do 24 hodín od vzniku úrazu či náhleho zhoršenia zdravotného stavu.

 

Oznam pre poistencov VšZP


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. uzavrela zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 08. 02. 2012 s naším zdravotníckym zariadením v týchto odborných ambulanciách:

 • fyziatricko-rehabilitačné pracovisko
 • imuno-alergologická ambulancia
 • neurologická ambulancia
 • oftalmologická (očná) ambulancia
 • ortopedická ambulancia pre deti a dorast
 • ortopedická ambulancia pre dospelých
 • vnútorné lekárstvo

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. ostali aj naďalej zazmluvnené tieto špecializačné odbory:

 • všeobecný lekár pre dospelých
 • gynekológia
 • rádiodiagnostika

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nezazmluvnila pre našich klientov nasledujúce odborné ambulancie:

 • chirurgická ambulancia
 • dermatologická (kožná) ambulancia
 • endokrinologická ambulancia
 • kardiologická ambulancia
 • klinická psychológia
 • neurochirurgická ambulancia
 • ORL ambulancia
 • urologická ambulancia

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.