Zdravotná starostlivosť

NEZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

 • prevádzkové hodiny polikliniky každý pracovný deň od 07:00 do 20:00 h (v piatok do 18:00 h)
 • manažment klienta
 • zosúladenie vyšetrení a ošetrení vo viacerých ambulanciách v jednej budove počas jednej návštevy
 • zosúladenie viacerých vyšetrení v jednej ambulancii
 • zabezpečenie následnej zdravotnej starostlivosti (ďalšie diagnostické doriešenie) na našich špecializovaných ambulanciách
 • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení
 • v priestoroch polikliniky a zdravotného strediska pitný režim
 • bezplatné parkovanie pred poliklinikou
 • centrálny informačný systém medzi všetkými prevádzkami a ambulanciami
 • administratívne práce
 • služby recepcie na poliklinike 13 hodín denne (v piatok 11 hodín)
 • informovanie klientov o dohodnutej návšteve lekára (SMS, tel., e-mail)
 • poskytovanie informácií a poradenstvo (osobne, tel., elektronicky)
 • možnosť objednávania cez internetový portál
 • verejne dostupné aktuálne informácie prostredníctvom internetových stránok spoločnosti
 • free wifi pripojenie na internet v celom priestore polikliniky
 • klimatizované priestory v budove polikliniky
 • prístupné plne funkčné toalety vo všetkých priestoroch jednotlivých prevádzok spoločnosti

 

 

 

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.