Zdravotná starostlivosť

PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Zdravotná starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou klienta z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Preventívna starostlivosť o dospelých

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých je preventívna prehliadka poistenca nad 18 rokov veku hradená z verejného zdravotného poisťenia poskytovaná raz za dva roky, u darcov krvi raz za rok.

Preventívna gynekologická prehliadka

V gynekologickej ambulancii je preventívna prehliadka poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva vrátane preventívnej starostlivosti v materstve (v zmysle platnej legislatívy) hradená z verejného zdravotného poisťenia poskytovaná raz za rok, pričom je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia.

Preventívna urologická prehliadka

V urologickej ambulancii je preventívna prehliadka poistenca nad 50 rokov veku hradená z verejného zdravotného poisťenia poskytovaná raz za tri  roky.

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnej poliklinike PRO BIOS je viazané na uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých u poistencov nad 18 rokov veku a v gynekologickej ambulancii u poistenkýň  od 15 rokov veku. POISTENEC, KTORÝ TAKTO UZATVORIL DOHODU, SA STAL ZMLUVNÝM KLIENTOM NEŠTÁTNEJ POLIKLINIKY PRO BIOS.

 


 

 

 

 

 

 

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.