Prosíme všetkých pacientov, ktorí sú objednaní na vyšetrenie, aby v rámci všeobecných nariadení navštívili naše ambulancie s potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, resp. negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom ATG testu, nie starším ako 48 hodín. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti však nie sme oprávnení žiadať takéto potvrdenie. Zároveň prosíme všetkých symptomatických pacientov (aj po aplikácií vakcíny proti ochoreniu COVID-19) s infektom dýchacích ciest, aby sa z vyšetrenia odhlásili. Za pochopenie ďakujeme.

RUŽOVÁ DOLINA 19

RUŽOVÁ DOLINA 21

TBILISKÁ 6

Infúzna terapia vysoko dávkovaným

vitamínom C

Nový ultrazvukový prístroj VOLUSON E8 RSA BT21

Do našej gynekologickej ambulancie 

prijímame nové pacientky

Bezplatné celotelové vyšetrenie znamienok

dermatoskopom 

Úplne nový plne digitálny Mamografický systém

Selenia® Dimensions®

HOLOGIC