RUŽOVÁ DOLINA 19

RUŽOVÁ DOLINA 21

TBILISKÁ 6

Do našej gynekologickej ambulancie 

prijímame nové pacientky

Infúzna terapia vysoko dávkovaným

vitamínom C

Bezplatné celotelové vyšetrenie znamienok

dermatoskopom 

Úplne nový plne digitálny Mamografický systém

Selenia® Dimensions®

HOLOGIC