už od roku 1996 sa staráme o Vaše zdravie

RUŽOVÁ DOLINA 19

Fyziatrické odd.
Gynekologické odd.
Všeobecný lekár

RUŽOVÁ DOLINA 21

Všetky typy ambulancií
Moderné vybavenie
Príjemné prostredie

TBILISKÁ 6

Špecializované pracovisko Rádiologické (RTG)