- komplexnú psychologickú diagnostiku dospelých

- psychologickú diagnostiku zameranú na zisťovanie psychosociálnych a rizikových faktorov civilizačných chorôb

- preventívne psychologické prehliadky, súčasťou ktorých  je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia a návrh odporúčaní klientovi 

- psychologické poradenstvo (podľa charakteru problému)

- individuálna a podporná psychoterapia, práca s traumou, relaxačné techniky