Autovakcína 

Novinka liečby rekurentnej infekcie urogenitálneho traktu! Vážené pacientky, dovoľujeme si Vás informovať o možnosti riešenia opakovaných infekcií urogenitálneho traktu. Táto liečba je vhodná u pacientiek postihnutých  nielen kvasinkovou, ale aj  bakteriálnou infekciou. Pre ktoré pacientky je určená liečba autovakcínou? Opakujúce sa infekcie urogenitálneho systému (4 - 6 epizód/rok, opakujúci sa nález) kultivovateľnými mikroorganizmami (najčastejšie C. albicans, resp. iné kvasinky, S. agalactiae, E.faecalis E.coli, K. pneumoniae) po  vyčerpaní všetkých dostupných možností lokálnej a celkovej liečby antibiotikami, antimykotikami a komerčnými imunomodulátormi (napr. Urovaxom, Candivac) Neprítomnosť kontraindikácií liečby, ktoré sú: gravidita, akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie, aktívna tuberkulóza, 8 týždňov po očkovaní živou atenuovanou vakcínou, liečba imunospuresívnymi liekmi, resp. závažná imunitná nedostatočnosť, kardiovaskulárne zlyhávanie, závažné choroby pečene, obličiek, endokrinného systému, závažné chorobné zmeny v krvnom obraze, stav po splenektómii, chronické choroby vnútorných orgánov, spazmofília, hypokalciémia. V prípade pacientiek s anamnézou závažného alergického ochorenia, autoimunitnej choroby alebo inej poruchy imunitného systému je pred liečbou potrebné imunologické vyšetrenie. Autovakcínu pre nich HPL pripraví iba na indikáciu imunológa.