Celoročné rodinné balíky CPR1 /CPR2 /CPR3

všeobecná, špecializovaná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť a preventívny program

V ponuke neštátnej polikliniky PRO BIOS sú najvýhodnejšie celoročné rodinné balíky. Sú určené pre minimálne dvoch členov rodiny1). V rámci celoročného rodinného balíku (CPR1, CPR2 alebo CPR3) získajú verní klienti nezdravotnícke služby pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich ambulanciách s 50-% zľavou a preventívny program (PP1, PP2 alebo PP3) s 40-% zľavou. Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred. Nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov získava klient, ktorý si zakúpi celoročný poplatok bez prerušenia na ďalšie obdobie najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka.

Celoročný rodinný balík obsahuje preventívny program pre 1 osobu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení (CPR1 obsahuje PP1, CPR2 obsahuje PP2 a CPR3 obsahuje PP3) a celoročnú komplexnú zdravotnú starostlivosť CP pre 2 osoby, ktorú tvorí:

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť:

Celoročná všeobecná zdravotná starostlivosť

- všeobecné lekárstvo pre dospelých

Celoročná špecializovaná zdravotná starostlivosť

- gynekológia a pôrodníctvo

Celoročná špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

- dermatovenerológia

- endokrinológia

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia² -zahŕňa max 15 procedúr

- imunológia a alergológia

- kardiológia

- neurológia

-neurochirurgia

- oftalmológia

- ortopédia

- otorinolaryngológia

- psychológia

- rádiológia (MMG, USG, RTG)

- spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc

- urológia

- vnútorné lekárstvo

CELOROČNÉ RODINNÉ BALÍKY PRE 2 OSOBY

Základná cena v prvom roku

Zvýhodnená cena v nasledujúcich rokoch

CPR1

440 EUR

410 EUR

CPR2

470 EUR

440 EUR

CPR3

590 EUR

540 EUR

Zvýhodnené poplatky pre ďalších členov rodiny

Sankčný poplatok za nevyužitý rezervovaný čas pre klienta: 10 €

Zmluvný klient neštátnej polikliniky PRO BIOS si hradí 50 % z ceny indikovaného odberu lekárom špecializovaného odboru, ktorý nie je predmetom zmluvného vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne klienta. O výške úhrady bude klient informovaný pred vykonaním odberu, ktorý mu bol lekárom - špecialistom indikovaný.

CPR

CPRS

 

PPR1

PPR2

PPR3

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť CP pre člena rodiny

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť CP pre denného študenta

Preventívny program v rozsahu PP1 pre člena rodiny

Preventívny program v rozsahu PP2 pre člena rodiny

Preventívny program v rozsahu PP3 pre člena rodiny

150 EUR /130 EUR /osoba

bezplatne

 

170 EUR /osoba

200 EUR /osoba

320 EUR /osoba