CELOROČNÁ KOMPLETNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSLIVOSŤ                  200 EUR / ROK                    

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                 180 EUR 

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH                  120 EUR / ROK

DENNY ŠTUDENT A SENIOR OD 65                                                                80 EUR / ROK                 

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                  108 EUR 

 Celoročná zdravotná starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

                                               

GYNEKOLOGICKÁ AMULANCIA                                                               120 EUR / ROK

DENNY ŠTUDENT A SENIOR OD 65                                                                80 EUR / ROK   

Prenatálna starostlivosť /rizikové tehotenstvo                                              50 EUR / ROK

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                  108 EUR 

 Celoročná zdravotná starostlivosť v gynekologickej ambulancii

Prenatálna starostlivosť o ženy s fyziologickým a rizikovým tehotenstvom, tehotenská poradňa

 

                                               

INÉ ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE                                                       100 EUR / ROK                    

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                  80 EUR 

Celoročná zdravotná starostlivosť v jednej špecializovanej ambulancii podľa vlastného výberu: dermatovenerológia, endokrinológia, imunológia a alergológia, kardiológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia.                                            

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                        330 EUR 

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                        360 EUR 

Zvýchodnená cena pre našich verných klientov                                                                                        480 EUR