Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Máme pre Vás 15 lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci 

LEKÁRSKA PREHLIADKA 1             35EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 2              95EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie

zmyslových unkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

vyšetrenie psychickej záťaže

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 3               55EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, objektívnej

refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti

vedenia motorového vozidla)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 4              60EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových f

unkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

audiometrické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 5               65EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

RTG hrudníka, spirometrické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 6                55EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

neurologické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 7                 65EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových f

unkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, OK v stolici, Bi celkový, GMT), na základe indikácie lekára: PSA /CA

125 (nie je zahrnuté v cene)

USG vyšetrenie brušných orgánov, RTG hrudníka

USG vyšetrenie prsníkov - na základe indikácie lekára - 20 EUR (nie je v cene)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 8                 125EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG, neurologické vyšetrenie, ORL vyšetrenie

kompletné ročné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, stanovenie objekt.  refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po

medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšet. predného segmentu oka,  vyšet. šošovky biomikroskopicky, vyšet. očného pozadia, zmeranie

vnútroočného tlaku, perimeter

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 9                  65EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku

bezkontaktným tonometrom)

EKG vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 10               45EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetreni

ortopedické vyšetrenie, resp. FBLR - na základe indikácie lekára - 20 EUR (nie je zahrnuté v cene)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 11               145EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetrenie, psychologické vyšetrenie

kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat.

refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky

biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 12               165EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetrenie

kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, stanovenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom v mydriáze - po

medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšetrenie predného segmentu oka, vyšetrenie šošovky biomikroskopicky, vyšetrenie očného pozadia,

zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie farbocitu)

psychologické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 13                 45EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, Bi celkový, GMT, urea)

toxikologické vyšetrenie - nie je zahrnuté v  cene - závisí od typu chemickej látky

EKG vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 14                55EUR

 

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, Bi celkový), mikrobiologické vyšetrenie podľa typu pracoviska - nie je zahrnuté v cene

EKG vyšetrenie

RTG hrudníka

očkovanie - nie je zahrnuté v cene - závisí od očkovacej vakcíny (napr. chrípka, hepatitída A - B)

LEKÁRSKA PREHLIADKA 15                 65EUR

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových

funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, mikrobiologické vyšetrenie: TR, TT, TN)

RTG hrudníka