14.09.2020 MUDr. Pavelová Mária

Zastupujúci lekár MUDr. Pristašová Monika na ambulancií všeobecného lekára pre dospelých na adrese Ružová dolina 19, Tel.: +421 2 5363 5142, E-mail: vseobecnylekar@probios.sk

18.09.2020 MUDr. Vladimír Horák 

Zastupovanie (iba neodkladná zdravotná starostlivosť) GPN Poliklinika Ružinov 5. poschodie, blok C, Ružinovská 10, tel. 02/43631713 alebo 02/43631709 od 08:00-13:00