DOVOLENKA 08.04.2021 MUDr. Vladimír Horák

Zastupujúci lekár MUDr. Alexandra zagyiová v ordinačných hodinách, gynekologia1@probios.sk, +421 901 716 777, adresa Ružová dolina 21