Sme špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú diagnosticko - terapeutickú starostlivosť 
- zameriavame sa na vertebrogénne ochorenia s chronickými bolesťami a akútnymi stavmi, pooperačnú, poúrazovú a preventívnu fyzioterapiu 
- naším cieľom je odstránenie bolestí a stabilizovanie postihnutých miest v pohybovom aparáte 
- na dosiahnutie stanoveného cieľa používame rôzne metódy: mäkké techniky, klasická masáž, reflexná masáž nôh, bankovanie, magnetoterapia,       ultrazvuk, elektroterapia, biolampa, suché teplo, rašelinové zábaly, individuálne cvičenia, tejpovanie