- komplexné kardiologické vyšetrenie vrátane perkutorického a auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu

- elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodmi (EKG)

- ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG)

- EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG)

- tlakový Holter (24-hodinové monitorovanie krvného tlaku)

- echokardiografické vyšetrenie srdca − ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev dvojrozmerným spôsobom s pomocou farebného Dopplera

- doplňujúce vyšetrenia v prípade potreby diagnostického doriešenia zisteného patologického nálezu: monitorovanie EKG alebo krvného tlaku počas 24 hodín, stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom

- individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie

 

Bližší popis jednotlivých vyšetrení:

Ekg vyšetrenie je jednoduché, úplne nebolestivé vyšetrenie, ktoré poskytuje prehľad o elektrickej aktivite Vášho srdca. Každý srdcový sťah je sprevádzaný vznikom slabého elektrického napätia, ktoré sa šíri až na povrch Vášho tela, kde ho možno snímať pomocou elektród pripevnených na Vašich končatinách a hrudníku. Výsledkom zapísaným na papieri alebo zobrazeným na obrazovke je elektrokardiografická krivka.Tú zhodnotí lekár a posúdi funkciu Vášho srdca.

Ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG) je vyšetrovacia metóda, ktorá nadväzuje na základné EKG vyšetrenie. Umožní nám sledovať prácu Vášho srdca pri záťaži, a tiež reakciu krvného tlaku na záťaž.  

Bicyklový ergometer je prístroj, ktorý sa skladá z rotopedu a EKG meracieho zariadenia. V priebehu vyšetrenia lekár sleduje pocity vyšetrovaného, tepovú frekvenciu, EKG krivku a krvný tlak pri rôznych stupňoch záťaže. Prístroj sníma Vašu EKG krivku a tepovú frekvenciu pomocou elektród pripevnených na povrch Vášho tela. Rovnako ako u pokojového EKG snímame elektrické potenciály zo srdca a získané informácie EKG prístroj po zosilnení spracováva a zapisuje v podobe krivky na obrazovku a na papier. Na zázname pátrame po zmenách, ktoré na EKG urobenom v pokoji nie sú viditeľné. Skúsený lekár môže pri hodnotení celého vyšetrenia odhaliť skryté ochorenie Vášho srdca a určiť jeho príčinu, najmä ak sa jedná o chorobu vencovitých tepien.