Mikrobiálne autovakcíny / stock vakciny

Použitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich infekcií je znovuobjavená terapia, ktorá bola široko používaná od začiatku minulého storočia až po zavedenie antibiotík, kedy sa dostala do úzadia. Dnes v čase hroziaceho nástupu postantibiotickej éry má opäť narastajúci význam, pokladá sa za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali.

Autovakcína je názov pre vakcínu, ktorá je pripravená z baktérií alebo kvasiniek izolovaných od pacienta, ktorému sa bude prípravok aplikovať. Stock vakcína je prípravok zhotovený z aktuálnych bakteriálnych kmeňov vykultivovaných od viacerých osôb a používaný na liečbu jedného pacienta alebo skupiny chorých.

Ponuka vyšetrení: Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, 3-4 riedenia, hyposenzibilizačné dávkovanie. Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, jedno riedenie, imunizačné dávkovanie.

Klinický význam: Mikrobiálne vakcíny sa v medicíne používajú viac ako 100 rokov. Boli zavedené do praxe začiatkom 20.storočia v období prvých veľkých úspechov očkovacích látok. Liečba mikrobiálnymi vakcínami prešla dlhým vývojom. V dobe antibiotík sa dostala do úzadia, ale dnes opäť sa pokladá za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. Napriek tomu, že rezistencia na antibiotiká rastie, nové antibiotiká sa objavujú čoraz zriedkavejšie.

Predpokladáme, že terapia mikrobiálnymi vakcínami v boji proti infekčným ochoreniam bude mať čoraz väčšiu dôležitosť. Táto forma liečby prichádza do úvahy po opakovanej neúspešnosti antimikrobiálnej a komerčnej imunomodulačnej liečby.

Skúsenosti a naše doterajšie výsledky poukazujú na možnosť využitia pri: chronických a recidivujúcich infekciách reprodukčného systému žien a mužov spôsobených kultivovateľnými baktériami a kvasinkami chronických a recidivujúcich infekciách dolných močových ciest žien a mužov chronických a recidivujúcich infekciách kože a mäkkých tkanív liečbe nehojacich sa rán, chronických osteomyelitíd opakovaných respiračných infekciách detí po zlyhaní komerčných možností imunomodulačnej liečby.

Liečbu indikuje predovšetkým imunoalergológ. Túto kompetenciu má v špecifických prípadoch aj gynekológ, urológ, dermatovenerológ, prípadne chirurg po dôslednom zvážení klinického stavu pacienta, priebehu doterajšej liečby a kontraindikácií podávania mikrobiálnych autovakcín/stock vakcín.

Kontraindikácie liečby autovakcínou/stock vakcínou: gravidita autoimunitné a imunokomplexové choroby akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie aktívna tuberkulóza, mykobakterióza stav po očkovaní živou vakcínou (8 týždňov) závažné defekty imunitného systému terapia imunosupresívnymi látkami zlyhávanie obehového systému ťažké hepatopatie, nefropatia, endokrinné ochorenie ťažké chorobné zmeny v krvnom obraze malígne nádorové choroby Zvlášť opatrne treba postupovať u pacientov po splenektómii s ťažkými alergickými ochoreniami s chronickými ochoreniami vnútorných orgánov so spazmofíliou s hypokalcinémiou Bližšie informácie Vám poskytne Váš gynekológ, prípadne urológ.