- diagnostiku a liečbu degeneratívnych ochorení chrbtice (platničky a výrastky na stavcoch) a miechy s podrobnejším rozborom a zhodnotením stavu a nutných vyšetrení a liečebných postupov, ktoré nie je schopný zrealizovať neurológ alebo ortopéd

- diagnostiku a liečbu vrodených vývojových a získaných poškodení mozgu a miechy (hydrocefalus - vodnatieľka mozgu, rázštepy chrbtice - meningomyelokély, poruchy rastu a vývoja lebky a chrbtice, deformity chrbtice, detská mozgová obrna)

- diagnostiku a liečbu cievnych ochorení mozgu a miechy (krvácania do mozgu a miechy, infarkty nervového tkaniva, cievne anomálie a výdute - aneuryzmy mozgu)

- diagnostiku a liečbu nádorových ochorení mozgu a miechy (nezhubné a zhubné nádory lebky, mozgu, hypofýzy, miechy, chrbticového kanála, stavcov a periférnych nervov (vrátane neurofibromatóz)

- diagnostiku a liečbu úrazových a poúrazových stavov mozgu, lebky, chrbtice, miechy a periférnych nervov vrátane nervových pletení (plexus brachialis, plexus lumbalis)

- diagnostiku a liečbu chronických bolestivých stavov (bolesti hlavy, chrbtice, neuralgie trojklaného a iných nervov, neuropatická chronická bolesť)

- ak sa jedná o ochorenia z hraničiacich odborov (neurológia, ortopédia, traumatológia, stomatochirurgia, oftalmológia, ORL, psychiatria), neurochirurg odporučí ďalší diagnostický a liečebný postup

- okrem konzultácie zdravotného stavu a výsledkov zobrazovacích vyšetrení neurochirurg dokáže určiť, ktoré vyšetrenia sú účelné a nevyhnutné k potvrdeniu či vylúčeniu diagnózy a na ich základe vie rozhodnúť, či je možné pokračovať v liečbe konzervatívne, alebo je už nutné uvažovať o operácii- vie určiť jej  typ, rozsah a optimálne časovanie, vie optimalizovať rozsah a frekvenciu kontrolných vyšetrení, aby nedošlo k poškodeniu zdravia

- časť liečby je možné zabezpečiť aj v rámci polikliniky (infúzna liečba, obstreky chrbtice,
fazetárne bloky, injekčná liečba)