Nový ultrazvukový prístroj VOLUSON E8 RSA BT21

Komplexná očná preventívna prehliadka v mesiaci január a február za zvýhodnenú cenu a bez výmenného lístka

Do našej gynekologickej ambulancie 

prijímame nové pacientky

Infúzna terapia vysoko dávkovaným

vitamínom C

Úplne nový plne digitálny Mamografický systém

Selenia® Dimensions®

HOLOGIC

Bezplatné celotelové vyšetrenie znamienok

dermatoskopom 

prístroj REBOX