Kedže nám na Vás záleží, stále vytvárame nové možnosti pre Vaše zdravie

Pretože Vaše zdravie, je pre nás a našich lekárov prvoradé

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Chcete obdarovať

Ponúkame Vám darčekové poukážky s -10% zľavou

v hodnote podľa vlastného rozhodnutia na 

naše služby:

 - na preventívne programy

 - na celoročné programy

 - na fyziatricko-rehabilitačné služby

 

Ako postupovať

Ak sa rozhodnete pre darčekovú poukážku napr. v hodnote 200 €, zaplatíte len 180 €. Darčekové poukážky sú platné do troch mesiacov od zaplatenia. Vyberte si program alebo službu z našej ponuky. Objednajte si darčekovú poukážku (s uvedením jej hodnoty) na adrese: objednavanie@probios.sk (prehliadky@probios.sk), resp. na mobile: 0903 719 767. Obratom vám oznámime číselný kód darčekovej poukážky pre účely platby. Darčekovú poukážku môžete uhradiť bankovým prevodom na účet neštátnej polikliniky PRO BIOS SK92 0900 0000 0000 1144 2795, Slovenská sporiteľňa, a.s. (variabilný symbol = číselný kód darčekovej poukážky, do poznámky uveďte - ak viete - meno a priezvisko obdarovanej osoby a skrátený názov uhradeného programu, napr. CP, CP1, CPR1...) Následne nám odošlite správu o zrealizovanej úhrade. Darčekovú poukážku vám odošleme v elektronickej podobe, prípadne poštou ihneď po pripísaní zaplatenej sumy na náš účet. Darčekovú poukážku môžete uhradiť aj v hotovosti a ihneď osobne prevziať na centrálnej karte v Ružovej doline 21.

MIKROBIALNE AUTOVAKCINY/ STOCK VAKCINY

Tu sa dozviete viac

Použitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich infekcií je znovuobjavená terapia, ktorá bola široko používaná od začiatku minulého storočia až po zavedenie antibiotík, kedy sa dostala do úzadia. Dnes v čase hroziaceho nástupu postantibiotickej éry má opäť narastajúci význam, pokladá sa za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. Autovakcína je názov pre vakcínu, ktorá je pripravená z baktérií alebo kvasiniek izolovaných od pacienta, ktorému sa bude prípravok aplikovať. Stock vakcína je prípravok zhotovený z aktuálnych bakteriálnych kmeňov vykultivovaných od viacerých osôb a používaný na liečbu jedného pacienta alebo skupiny chorých. Ponuka vyšetrení: Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, 3-4 riedenia, hyposenzibilizačné dávkovanie Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, jedno riedenie, imunizačné dávkovanie Klinický význam: Mikrobiálne vakcíny sa v medicíne používajú viac ako 100 rokov. Boli zavedené do praxe začiatkom 20.storočia v období prvých veľkých úspechov očkovacích látok. Liečba mikrobiálnymi vakcínami prešla dlhým vývojom. V dobe antibiotík sa dostala do úzadia, ale dnes opäť sa pokladá za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. Napriek tomu, že rezistencia na antibiotiká rastie, nové antibiotiká sa objavujú čoraz zriedkavejšie. Predpokladáme, že terapia mikrobiálnymi vakcínami v boji proti infekčným ochoreniam bude mať čoraz väčšiu dôležitosť. Táto forma liečby prichádza do úvahy po opakovanej neúspešnosti antimikrobiálnej a komerčnej imunomodulačnej liečby. Skúsenosti a naše doterajšie výsledky poukazujú na možnosť využitia pri: chronických a recidivujúcich infekciách reprodukčného systému žien a mužov spôsobených kultivovateľnými baktériami a kvasinkami chronických a recidivujúcich infekciách dolných močových ciest žien a mužov chronických a recidivujúcich infekciách kože a mäkkých tkanív liečbe nehojacich sa rán, chronických osteomyelitíd opakovaných respiračných infekciách detí po zlyhaní komerčných možností imunomodulačnej liečby.   Liečbu indikuje predovšetkým imunoalergológ. Túto kompetenciu má v špecifických prípadoch aj gynekológ, urológ, dermatovenerológ, prípadne chirurg po dôslednom zvážení klinického stavu pacienta, priebehu doterajšej liečby a kontraindikácií podávania mikrobiálnych autovakcín/stock vakcín. Kontraindikácie liečby autovakcínou/stock vakcínou: gravidita autoimunitné a imunokomplexové choroby akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie aktívna tuberkulóza, mykobakterióza stav po očkovaní živou vakcínou (8 týždňov) závažné defekty imunitného systému terapia imunosupresívnymi látkami zlyhávanie obehového systému ťažké hepatopatie, nefropatia, endokrinné ochorenie ťažké chorobné zmeny v krvnom obraze malígne nádorové choroby Zvlášť opatrne treba postupovať u pacientov po splenektómii s ťažkými alergickými ochoreniami s chronickými ochoreniami vnútorných orgánov so spazmofíliou s hypokalcinémiou Bližšie informácie Vám poskytne Váš gynekológ, prípadne urológ.

AUTOVAKCÍNA

Tu sa dozviete viac

Novinka liečby rekurentnej infekcie urogenitálneho traktu! Vážené pacientky, dovoľujeme si Vás informovať o možnosti riešenia opakovaných infekcií urogenitálneho traktu. Táto liečba je vhodná u pacientiek postihnutých  nielen kvasinkovou, ale aj  bakteriálnou infekciou. Pre ktoré pacientky je určená liečba autovakcínou? Opakujúce sa infekcie urogenitálneho systému (4 - 6 epizód/rok, opakujúci sa nález) kultivovateľnými mikroorganizmami (najčastejšie C. albicans, resp. iné kvasinky, S. agalactiae, E.faecalis E.coli, K. pneumoniae) po  vyčerpaní všetkých dostupných možností lokálnej a celkovej liečby antibiotikami, antimykotikami a komerčnými imunomodulátormi (napr. Urovaxom, Candivac) Neprítomnosť kontraindikácií liečby, ktoré sú: gravidita, akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie, aktívna tuberkulóza, 8 týždňov po očkovaní živou atenuovanou vakcínou, liečba imunospuresívnymi liekmi, resp. závažná imunitná nedostatočnosť, kardiovaskulárne zlyhávanie, závažné choroby pečene, obličiek, endokrinného systému, závažné chorobné zmeny v krvnom obraze, stav po splenektómii, chronické choroby vnútorných orgánov, spazmofília, hypokalciémia. V prípade pacientiek s anamnézou závažného alergického ochorenia, autoimunitnej choroby alebo inej poruchy imunitného systému je pred liečbou potrebné imunologické vyšetrenie. Autovakcínu pre nich HPL pripraví iba na indikáciu imunológa.

NOVINKA prístroj REBOX

Tu sa dozviete viac

Je určený na liečbu akútnych a chronických bolestivých stavov. V prístroji sú generované elektrické obdĺžnikové impulzy o frekvencii 2-4 kHz. Obsahuje dve elektródy – jednu valcovú, ktorú drží klient v dlani, a druhú dotykovú, ktorú terapeut prikladá na liečené miesta. Na liečbu sa využívajú tri programy – Gentle, Standard a Transcranial. „Reboxové prúdy“ sú jednosmerné vysokofrekvenčné prúdy, ktoré sa pri diagnostike a liečbe zavádzajú transkutánne (cez kožu) neinvazívnou elektródou do problémovej oblasti. V bode dotyku negatívnej elektródy je v postihnutom tkanive v priebehu niekoľkých sekúnd vykompenzovaná lokálna acidóza (porucha rovnováhy medzi kyselinami a zásaditými látkami). V liečenej oblasti týmto dochádza k  vazodilatácii (rozšíreniu ciev), uvoľneniu lymphangiospazmov (kŕčovitých stiahnutí lymfatických ciev), k zrelaxovaniu hladkého svalstva stien dutých orgánov a k uvoľneniu kontrakcií priečne – pruhovaného kostrového svalstva. Zavádzané elektrické impulzy takto priaznivo ovplyvňujú mikrocirkulačné poruchy v tkanive, lymfostázu a osmotickú nerovnováhuREBOX prúdy sa úspešne využívajú pri liečbe nasledovných diagnóz: Migrenózne bolesti hlavy Bolestivý ramenný kĺb Bolestivá drieková chrbtica Bolestivá krčná chrbtica Spasticky stuhnuté svaly Úrazy pri športovaní Vykĺbenie členku, zápästia, lakťa, kĺbov prstov Natiahnuté šľachy, väzivá Odstránenie únavových syndrómov po športovom výkone Zapálené prínosové dutiny – sinusitídy Dysfunkcie žuvacieho kĺbu – škrípanie zubami, obmedzený rozsah pohybu Syndróm karpálneho tunela Vertebrogénne algické syndrómy (VAS) – bolesti chrbtice Epikondylitídy – Tenisový lakeť, Golfový lakeť Ostroha pätnej kosti Ošetrenie pooperačných jaziev Dna – zapálené kĺby Kontraindikácie: šokové stavy, nádorové ochorenia, gravidita, trombóza, zápalové ochorenia, kardiostimulátor

INFÚZIAMI VITAMÍNU C PROTI RAKOVINE 

Tu sa dozviete viac

Ako sa vysvetľuje účinok vitamínu C v protinádorovej terapii? Infúzna dávka vitamínu C pôsobí na dvoch úrovniach, má duálny účinok. Kým zdravé bunky chráni antioxidačným účinkom a podporuje protinádorovú imunitu, na niektoré typy nádorových buniek pôsobí prooxidačne, blokuje ich množenie a vedie k ich deštrukcii, lebo výhradne v okolí nádorovej bunky sa nachádza prostredie (vďaka prítomnosti ióntov medi, železa a zvýšenej acidite), s ktorým vitamín C tvorí peroxid vodíka, schopný nádorovú bunku zničiť. To je aj dôvodom, prečo autori amerických klinických štúdií pomenovali infúznu terapiu vitamínom C netoxickou chemoterapiou. Mechanizmov pôsobenia vysokých koncentrácií vitamínu C na nádorové bunky je popísaných viacero, avšak tento sa považuje za hlavný. Pôsobí infúzny vitamín C proti metastázovaniu? Uvedená terapia gramovými dávkami infúzne podaného vitamínu C prispieva k cielenej likvidácii rakovinových buniek a okrem toho pôsobí proti metastázovaniu, čo je dávané do súvislosti so schopnosťou vitamínu C blokovať nádorovú angiogenézu (nádor si nemôže na novo vytvárať svoje cievy a šíriť sa). Jedným z preukázaných mechanizmov účinkov je potlačenie tvorby NO (oxidu dusnatého), ktoré prispieva k angiostatickému efektu, čo je zásadným predpokladom na zníženie rizika vzniku metastáz. Možno tento účinok dosiahnuť podávaním ústami alebo len vnútrožilovým podaním? Pri podávaní vitamínu C ústami - vďaka obmedzeným transportným možnostiam v čreve - možno dosiahnuť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, ktorá postačuje len na zabezpečenie fyziologických (bežných), a nie preventívnych a liečivých účinkov (protiinfekčných, protizápalových, protinádorových). Na dosiahnutie liečivých účinkov vitamínu C treba vytvoriť v krvi niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu, čo je možné dokázať len vnútrožilovým podaním infúzie, ktorá obsahuje koncentrát vitamínu C vyrobený špeciálnou technológiou, ktorá zaručuje, že infúzia je pH neutrálna a neobsahuje konzervanty. Toto nespĺňajú injekcie vitamínu C, a preto sa nemá zamieňať infúzna a injekčná forma. Odporúčajú lekári infúzny vitamín C v prevencii? Áno, prevencia je vždy dôležitejšia ako liečba! Lekári podávajú preventívne pacientom infúziu vitamínu C v dávke 0,1 g/kg telesnej hmotnosti, čo reprezentuje zhruba jednu infúziu 7,5 g. Táto dávka sa podáva pre svoje antioxidačné účinky, keď vitamín C funguje ako zametač reaktívnych zlúčenín kyslíka, t. z. odstraňuje oxidatívny stres. V prípade nedostatku vitamínu C, uvedený oxidatívny stres: zosilňuje a chronifikuje zápaly (reumatoidná artritída, alergie, atopická dermatitída, ateroskleróza, nádorové ochorenia), spôsobuje poruchy centrálnej nervovej sústavy (syndróm vyhorenia, depresia, demencia), oslabuje imunitný systém (recidivujúce infekcie), akceleruje poruchy metabolizmu kostí a tkanív (osteoporóza, poruchy hojenia rán). Napríklad teraz na jeseň je ideálne nechať si aplikovať jednu infúziu týždenne počas 1 mesiaca (takže 4-krát). Zlepší sa tak nielen naša antioxidačná kapacita, ale tiež kondícia našej imunity (protiinfekčná, protinádorová) a psychická kondícia, lebo vitamín C v prvom rade absorbujú bunky imunitného a nervového systému. Ako vyzerá dávkovanie infúzneho vitamínu C v terapii? U všetkých chorôb, ktorých základ tvoria chronické zápalové reakcie, t.z. predovšetkým pri recidivujúcich infekciách, alergiách, artritíde (zápale kĺbov) a ateroskleróze (kôrnatení tepien), sa aplikuje jedna infúzia vitamínu C 7,5g 1-3 x týždenne až do odznenia príznakov. Nádorové ochorenia majú špecifické dávkovanie. Dávkovanie infúzneho vitamínu C u onkologických pacientov Dávku 0,1 g/kg telesnej hmotnosti možno považovať za štartovaciu u onkologických pacientov, ktorí trpia značným nedostatkom vitamínu C, pretože jeho kapacitu vyčerpáva vysoká spotreba vitamínu C na poli protinádorovej imunity. Táto antioxidačná nutrične-farmakologická dávka 0,1 g/kg sa môže postupne zvyšovať až na zhruba 1,0 g/kg telesnej hmotnosti. Takáto dávka už podporuje nielen protinádorovú imunitu, ale aj základnú protinádorovú liečbu, lebo ako chemoterapeutikum pôsobí na nádorovú bunku prooxidačným efektom. Avšak, ako sme už uviedli, zároveň svojím antioxidačným efektom chráni okolité zdravé bunky. Týmito duálnymi vlastnosťami sa stáva „nadčasovou a bezpečnou" cestou liečby, ktorú možno využiť v kombinácii s rádio-/chemoterapiou a tiež samostatne u pacientov, ktorí sa nemôžu liečiť konvenčnými chemoterapeutikami. Tento prístup je vhodné zvoliť preventívne aj v čase remisie, keď pacient po rádio-/chemoterapii nemá žiadne príznaky, nie sú zjavné známky nádoru, ale po určitom čase dôjde k opätovnému vzplanutiu ochorenia. Zhrnutie k výskumu vysokodávkovaného vitamínu C u onkologických pacientov. T.č. je pri vysokodávkovanom vitamíne C preukázaná farmakokinetika (vstrebávanie, distribúcia, vylúčenie), farmakodynamika (mechanizmus pôsobenia/ závislosť účinku od dávky), bezpečnosť (= absencia závažných nežiaducich účinkov). Pokiaľ ide o účinnosť, preukázané sú účinky antioxidačné, imunoregulačné a protizápalové. Tieto účinky sú zásadné pre zvýšenie kvality života onkologicky chorého pacienta a zníženie nežiaducich účinkov štandardnej chemoterapie a cielenej biologickej liečby. Okrem toho klinické štúdie fázy I priniesli protinádorový potenciál, jeho mechanizmus účinku poznáme, teraz treba potvrdiť protinádorový účinok väčšími klinickými štúdiami fázy II, III. To však v žiadnom prípade neznamená, že vysokodávkovaný vitamín C vôbec nepodáme onkologickému pacientovi, ako to praktikujú niektoré onkologické kliniky. Väčšie klinické štúdie môže dočasne nahradiť dlhoročná kazuistická skúsenosť amerických kliník, kde na veľkých súboroch onkologických pacientov preukázali protinádorovú efektivitu vitamínu C. Kde je infúzna terapia vitamínom C dostupná? Infúzna terapia vitamínom C je registrovaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a viaže sa na lekársky predpis. Ľudia, ktorí sa domnievajú, že by pre nich bola vhodná infúzna liečba alebo preventívna kúra, môžu kontaktovať svojho onkológa alebo praktického lekára, pretože túto terapiu môže predpísať každý lekár. Príslušného lekára, ktorý sa touto terapiou zaoberá v danom mieste, možno nájsť na internetovej adrese www.vitamin-c-infuzia.sk. Varovanie: EMA (European Medicine Agency) upozorňuje na zvýšené riziko výskytu falzifikátov na trhu EÚ v oblasti liekov predávaných na internete. Podozrenie vyvoláva tiež predaj liekov v lekárňach za dampingové ceny. Internetový predaj môže byť rizikový tiež z technologických dôvodov, keďže koncentrát vitamínu C v roztoku je určený pre infúzny roztok, je termo + fotolabilný, a preto pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí vznik toxických metabolitov.   Nezávislý americký NIH (National Institute of Health - NCI (National Cancer Institute) zaujal toto stanovisko: Vitamín C je základný nutrient s antioxidačnými vlastnosťami v normálnych fyziologických koncentráciách. Vysoké dávky vitamínu C sa skúmajú v liečbe onkologických pacientov od 70. rokov minulého storočia. Štúdie preukázali, že vysoká dávka vitamínu C má prooxidačné vlastnosti a znižuje bunkovú proliferáciu bunkových línií prostaty, pankreasu, hrubého čreva, hepatocytov, mezoteliómu a neuroblastómu. Štúdie s vysokými dávkami vitamínu C u onkologických pacientov preukazujú zlepšenie kvality života a zníženie nežiaducich účinkov protinádorovej liečby. Intravenózny vitamín C sa všeobecne dobre toleroval v klinických štúdiách