- stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti do diaľky a do blízka

- vyšetrenie úrovne videnia formou čítania na optotype do diaľky a skúšobného testu na čítanie do blízka

- stanovenie objektívnej refrakcie automatickým keratorefraktomerom

- vyšetrenie na zistenie refrakčnej chyby (detekcia potreby nosenia okuliarov)

- vyšetrenie predného segmentu oka a optických médií biomikroskopicky

 - vyšetrenie na hodnotenie nálezu na prednom segmente oka, na šošovke a v sklovci (vyšetruje sa pomocou štrbinovej lampy)

- skríning šedého zákalu

- vyšetrenie očného pozadia − detailné vyšetrenie očného pozadia v mydriáze (po podaní kvapiek na rozšírenie zreničky má klient zhoršené videnie; pri tomto vyšetrení sa zisťujú možné zmeny na očnom pozadí pri očných, ale aj celkových ochoreniach, napr. vysoký krvný tlak, cukrovka)

- meranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom

- skríning zeleného zákalu

- v prípade zistenia poruchy zrakovej ostrosti predpísanie okuliarov pri následnej kontrole

- vyšetrenie farbocitu

- hodnotenie pre účely vodičského preukazu