Pred ergometrickým vyšetrením informujte vyšetrujúceho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, aj o tých zdanlivo nepodstatných. Je to dôležité preto, že počas vyšetrenia môže dôjsť k bolestiam na hrudi, ktoré sa odstránia podaním nitroglycerínu v spreji a práve účinky nitroglycerínu s niektorými liekmi môžu byť aj životu nebezpečné. Vyšetrujúceho lekára je potrebné upozorniť aj na prípadné postihnutie kĺbov alebo iného ochorenia, ktoré by mohlo obmedziť schopnosť podrobiť sa ergometrickému vyšetreniu. Vyšetrovaný klient by nemal minimálne dve hodiny pred vyšetrením jesť, fajčiť a ani požiť alkoholické nápoje, ale ani kávu, čaj a energetické nápoje. Pokiaľ vyšetrujúci lekár neurčí inak, vyšetrovaný užije svoje lieky podľa predpisu. Na ergometrické vyšetrenie sa oblečte pohodlne (športový odev) a obujte si vhodnú obuv, žiadna časť obuvi alebo odevu nesmie vyšetrovaného škrtiť alebo inak obmedzovať. Muži sú vyšetrovaní zoblečený do pol tela, ženy v podprsenke alebo v ľahkom oblečení.EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG) umožňuje holterovým monitoringom sledovať elektrickú aktivitu Vášho srdca kontinuálne po celý deň a noc, najmä teda v priebehu obvyklých denných aktivít. Je nevyhnutné pre vyhľadávanie nepravidelností srdcovej činnosti (arytmie), aj pre hodnotenie úspešnosti ich liečby, aj pre vyhľadávanie pacientov s ochorením vencovitých tepien (podobne ako ergometrické vyšetrenie). Aj keď počítačový program „prečíta" EKG záznam, konečné zhodnotenie opäť patrí do rúk lekára - kardiológa. Tlakový Holter (24-hodinové monitorovanie krvného tlaku) automaticky meria Váš tlak v lekárom nastavených intervaloch. Konečné výsledky sú hodnotené lekárom špecialistom. Ten ich zároveň porovná s Vašimi údajmi o denných aktivitách a zistí, či je Váš tlak krvi vo dne i v noci normálny, alebo zvýšený. Ak už bola pre vysoký krvný tlak zahájená liečba, možno zistiť, či je primeraná.