Skríningový preventívny program z pohľadu kardiologického a onkologického rizika.

Preventívny program pre pracovníkov základného manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.

Preventívny program pre pracovníkov stredného manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, porúch pohybového aparátu a psychosomatických rizikových faktorov.

Preventívny program pre pracovníkov vrcholového manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, porúch pohybového aparátu, psychosomatických rizikových faktorov a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a oxidačného stresu.