- sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov

- sonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy

- sonografické vyšetrenie štítnej žľazy

- sonografické vyšetrenie lymfatických uzlín a solídnych útvarov

- sonografické vyšetrenie a doppler ciev

- sonografické vyšetrenie dolných končatín

- core-cut biopsiu (odber vzorky pod USG kontrolou)

- punkčnú aspiračnú biopsiu s cytologickým vyšetrením

Digitalizované mamografické pracovisko umožňuje:
- lepšiu rozlišovaciu schopnosť ako poskytujú analógové mamografy

- vyššiu senzitivitu - digitálny snímok dokáže zachytiť veľmi malé, niekoľko milimetrové zmeny

- lepšiu detekciu mikrokalcifikátov v tzv. denzných prsiach, ktoré môžu byť prehliadnuté pri analógovej mamografii

- výhodnejšie zobrazenie prsníkov s implantátmi

- spoľahlivejšiu diagnostiku a archiváciu snímkov v elektronickej forme

- rýchlejšie poskytovanie výsledkov bez potreby vyvolávania snímkov za pomoci chemikálií

- poskytovanie výsledkov v elektronickej forme na CD nosičoch