Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov a močovopohlavnej sústavy

Ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy a krku

Ultrasonografické lymfatických uzlín a solídnych útvarov

Ultrasonografickévyšetrenie prsníkov

Röntgenové snímkovanie  celého tela

Röntgenové zubov - Intraorálny snímok na fólii

 

Rádiologické pracovisko v Zdravotnom stredisku v Bratislave - Rača na Tbiliskej 6 je vybavené skiagrafickým systémom DIRA (Digital X-ray systems). Je to moderný skiagrafický komplet vhodný pre všetky rutinné i špeciálne skiagra­fické vyšetrenia od nemeckého výrobcu Roesys Medizintechnik GmbH.

Digitálne röntgenové snímky umožňujú vytvárať a uchovávať snímky v nekompromisnej digitálnej kvalite a otvárajú nové možnosti  ich diagnostiky. Digitálny snímok ponúka nespočetné možnosti následného spracovania ako sú elektronické meranie, zväčšovanie častí snímku, prepínanie negatív/pozitív, potláčanie nevýznamných zložiek obrazu a naopak zvýraznenie požadovaných častí. Digitálna zobrazovacia metóda poskytuje lepší komfort pri posudzovaní zdravotného stavu pacientov, a tým prispieva ku skvalitneniu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

Skiagrafický systém DIRA

- technicky je uspôsobený tak, že maximálne chráni pacienta aj zdravotnícky personál pred žiarením, pretože expozícia trvá ultrakrátky čas

- softvérové vybavenie s pamäťou pre jednotlivé anatomické štruktúry zabezpečuje ľahkú obsluhu
- pohyblivá časť stola umožňuje ľahké umiestnenie aj menej pohyblivých, starších, či  imobilných i extrémne ťažkých pacientov do 200 kg na vyšetrovaciu plochu
- kratšia doba expozície zabezpečuje väčšiu ostrosť snímok
-  röntgenové snímkovanie vykonávame na základe odporúčacieho lístka, je hradené príslušnou zdravotnou poisťovňou klienta z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi