RUŽOVÁ DOLINA 19

Zoznámte sa s prostredím našej polikliniky, prípadne kontaktujte priamo svojho lekára