TBILISKÁ 6 

Zoznámte sa s prostredím našej polikliniky, prípadne kontaktujte priamo svojho lekára