- anamnézu pacientov za účelom získania údajov o urologických funkciách, rizikových faktoroch, doterajších urologických ochoreniach, priebehu ich liečby, urologických operáciách, sexuálnych funkciách a plodnosti

- odber biologického materiálu (moč, krv, ejakulát) na vyšetrenie biochemické, bakteriologické, cytologické 

- vyšetrenie onkomarkerov u mužov nad 40 rokov (PSA), u mladších v prípade klinickej indikácie

- fyzikálne vyšetrenie: palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov

- ultrasonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov, nadsemenníkov a semenovodov

- vyšetrenie uroflowmetrom – stanovenie prúdu moču

- poučenie o samovyšetrení

- komplexné zhodnotenie výsledkov preventívnej prehliadky, vypracovanie lekárskej správy so závermi a s doporučením pre zmluvného všeobecného lekára klienta